In drie stappen
het juiste contact


70 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

Joint Corridors
Verplaats je internationale vracht van de weg naar spoor en water

Van wegtransport naar multimodaal transport

Voor de aanvoer, afvoer en doorvoer van goederen wordt onnodig veel gebruik gemaakt van traditioneel, individueel en eenzijdig wegtransport. Hierdoor worden maatschappelijke- en economische doelstellingen niet behaald. De opkomende doelstellingen rondom de CO2-uitstoot, de onderhoudsplannen van het dichtslibbende wegennet en tegelijkertijd een toenemende groei van het vrachtvolume, bevordert het zoeken naar én experimenteren met andere modaliteiten.

Toekomstbestendig transport waarbij innovatie en samenwerking samenkomen, wordt noodzaak om te kunnen blijven concurreren. Transport waarbij perfecte beschikbaarheid, samenwerkingsschaal, duurzaamheid en mobiliteit samengaan. Maak daarom optimaal gebruik van de verschillende vervoersmodaliteiten via Joint Corridors en wordt ook buitengewoon betrouwbaar en 400% concurrerend!

Waarom multimodaal?
“Een vrachttrein haalt tot 50 trucks van de weg, vermindert 9 keer de uitstoot van CO2. Een binnenvaartschip haalt 100 trucks van de weg, vermindert tussen de 3 en 6 keer de uitstoot van CO2”, aldus Ivo Schepers, programma manager Joint Corridors Off-Road voor LIOF.

Wat kan LIOF bedrijven bieden?

LIOF is partner van het landelijke programma ‘Joint Corridors Off-Road’ van de Topsector Logistiek . Vanuit dit programma faciliteert en ondersteunt LIOF bedrijven bij de ontwikkeling van gezamenlijke transportroutes waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van spoor, water en wegtransport. 

Wij kunnen vrijblijvend een berekening uitvoeren voor de reductie van de CO2 of assisteren bij de aanvraag van de modal-shift subsidieregeling die in het leven is geroepen door de Nederlandse overheid om de overgang van weg naar water en spoor te promoten. Neem voor meer informatie contact op met Ivo Schepers: +31 (0)6 5252 1947.

Bekijk het verhaal van Smurfit Kappa in Roermond
LIOF_Railterminal_Venlo_Blerick_2_1.jpg
LIOF_Bargeterminal_Venlo_Blerick_1_1.jpg

Ook voor jou interessant?

Hulp nodig?

LIOF nieuws

Altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, trends en events die interessant zijn voor ondernemend Limburg?