In drie stappen
het juiste contact


70 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

LIOF zet in op vier transities

De wereld verandert in hoog tempo. We staan met zijn allen voor grote maatschappelijke opgaven: het tot stand brengen van een samenleving die slimmer, duurzamer en gezonder is. LIOF zet hiertoe in op vier transities: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering. Samen met ondernemers in Limburg kijken hoe we binnen deze transities economisch rendement kunnen combineren met maatschappelijke impact. 

De transities op een rij

Op deze pagina lichten we de transities kort toe. 

Rondom iedere transitie hebben we bij LIOF een speciaal team gevormd dat samen met jou aan de slag gaat om jouw bedrijf verder te helpen. Ga naar onze contactpagina en selecteer de transitie waarin jij interesse hebt. Dan verschijnt automatisch het team dat jou kan helpen.

Energie

Duurzame en efficiƫnte energiesystemen

Wat is de energietransitie?
In essentie is de energietransitie de overgang van het gebruik van fossiele energie (kolen, olie en gas) naar energie uit hernieuwbare bronnen (zon, wind en water). De energietransitie is nodig om klimaatverandering af te remmen, zodat de negatieve gevolgen voor de aarde beperkt kunnen worden.

Hoe draagt LIOF bij?
Een optimale inzet mogelijk maken van duurzame en efficiënte energiesystemen op weg naar groene bedrijfsprocessen. Hoe doen we dat:
•    Energie efficiëntie: inzicht creëren en ondernemers aansporen tot actie
•    Mobiliteit: groen en duurzaam transport
•    Duurzame energie: waterstof als alternatieve energiebron
•    Voorbeeldfunctie LIOF: impactvol financieren en ondersteunen.

Circulariteit

Circulair ondernemen en economisch rendement gaan hand in hand

Wat is circulariteit?
Circulariteit gaat verder dan recyclen of hergebruik. In een ideale circulaire economie bestaat geen afval maar vormt afval (reststromen) een grondstof voor nieuwe producten. Dat vergt aanpassingen aan productontwerp en procesinrichting, maar zeker ook veranderingen in reguliere businessmodellen en dus verdienmodellen.

Hoe draagt LIOF bij?
Een ondernemersklimaat creëren waar circulair ondernemen en economisch rendement hand in hand gaan. Hoe doen we dat:
•    Inzet waar potentie voor grondstofreductie het grootst is
•    Financiering mogelijk maken voor circulaire ondernemers
•    Onze instrumenten inzetten voor innovatie met impact 
•    Circulaire bedrijfsvoering stimuleren.

Gezondheid

Innovaties in de gezondheidszorg die bijdragen aan een gezonder Limburg.

Waarom een gezondheidstransitie?
We worden met z’n allen steeds ouder. De zorgvraag en zorgkosten nemen toe maar dit probleem is niet op te lossen met meer geld. We zullen met z’n allen anders moeten gaan leven. Het is tijd dat we daar nu zelf ook een verantwoordelijkheid in nemen en ons zorgsysteem anders inrichten. De gezondheidstransitie is dan ook gericht op het voorkomen van zorg door preventie, het waar mogelijk verplaatsen van zorg en het vervangen van zorg door vraaggedreven innovaties.

Hoe draagt LIOF bij?
LIOF neemt een proactieve rol in het Limburgs ecosysteem waar gezondheidsinnovaties bijdragen aan de gezondheidstransitie. Dit doen we op de volgende wijze:
•    MKB innovaties sneller naar de markt brengen
•    Innovaties op gebied van preventie ontwikkelen
•    Gezondheidstransitie binnen LIOF implementeren.

Digitalisering

De sleuteltechnologie voor alle transities

Wat is digitalisering 
Digitalisering draagt bij aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. In die zin is digitalisering  een soort van overkoepelende aanjager, een verbinder en versneller van de andere transities.

Hoe draagt LIOF bij?
LIOF draagt bij aan de verbinding en versnelling van digitalisering van het Limburgs MKB in een technologisch snel veranderend tijdperk. Dit doen we op de volgende wijze:
•    Digitale Innovatie – Investeren en stimuleren
•    Digitaliserend MKB – Inspireren en ontwikkelen
•    Digitaal Netwerk – verbinden en versnellen
•    LIOF Digitaal – optimaliseren en automatiseren.

LIOF_DIGITALISERING-DATA.png

Hoe kan LIOF jou helpen?

met gerichte inzet binnen de vier transities

Wij helpen jou vanuit alle vier de transities met ons eigen instrumentarium:

Innoveren: met twee programma's

 • Het programma LimburgToerisme, speciaal voor ondernemers uit de sector toerisme & recreatie
 • Het programma LimburgToekomstbestendig, gericht op onder ondernemers uit andere sectoren
  Kijk voor meer informatie op: www.liof.nl/innoveren

Investeren: met twee fondsen

 • Het Limburg Startup Capital Fund, een fonds met twee financiële instrumenten voor de ontwikkeling van innovaties van idee naar markt.
 • Het Participatiefonds, een fonds voor innovatieve mkb’ers die willen doorgroeien of denken aan een overname, bedrijfsopvolging of turnaround
  Kijk voor meer informatie op: www.liof.nl/investeren

Internationaliseren: met twee focusteams

 • Het team Internationaal Trade Development (ITD), speciaal voor ondernemers uit Limburg die economische kansen in het buitenland willen verzilveren.
 • Het team Foreign Investment Development (FID), gericht op ondernemers uit het buitenland die een vestiging overwegen in Limburg. Voor deze ondernemers hebben wij een speciale Engelstalige website: businessinlimburg.com. 
  Kijk voor meer informatie op: www.liof.nl/internationaliseren

shiftLimburg

jouw one-stop-shop voor de vier transities

shiftLimburg is een interactief community platform waar ondernemers, kennisinstellingen en netwerkpartners elkaar inspireren om samen te innoveren. Op weg naar een duurzame samenleving. LIOF en de Provincie zijn initiatiefnemers.

Op dit platform vind je binnen de transities energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering recente informatie over regelingen, programma's en events van partners én van andere organisaties die actief zijn binnen deze transities.

Ga naar het platform

Circulaire Economie Limburg

Bewustwording creƫren

In Circulaire Economie Limburg (CEL) bundelen acht partners de krachten om de transitie naar circulair ondernemen bij het Limburgse MKB te stimuleren en versterken. Hiervoor hebben zij een bewustwordingsprogramma ontwikkeld dat zij vanaf dit voorjaar actief uitrollen onder Limburgse ondernemers. Kern van dit programma is de urgentie bij het MKB vergroten en concrete ondersteuning bieden bij duurzamer ondernemen.

Circulaire Economie Limburg (CEL) is een initiatief van: Provincie Limburg | LWV | Zuyd Hogeschool | Lectoraat Innovatief Ondernemen | LIOF | LLTB | Crossroads | ESZL | Keyport

Mogelijk interessant voor jou

Circulariteit_event_RWF-01718.jpg

Circulaire businessmodellen

Duurzaamheid en circulaire economie zijn begrippen waar we de komende jaren niet meer omheen kunnen...
Lees verder

Circulariteit_event_RWF-01884.jpg

Small steps towards circularity

"We want to start spreading and gaining knowledge, because it’s quite a new topic.”
Lees verder

Liof_festival_2023_RWF-03090.jpg

Energiearmoede maakt arm

Arash Aazami, thought leader op het gebied van energie vertelt over ‘Energy Buddhism’. Dit heef menig luisteraar aan het denken gezet…
Lees verder

Liof_festival_2023_RWF-03233.jpg

Het is tijd het stokje door te geven

Talitha Muusse, Millennial expert rondom energie, duurzaamheid en innovatie, ging  het gesprek aan over ‘de energietransitie door...
Lees verder

Hulp nodig?

Onze adviseurs
LIOF_CHARLES MEVIS_3747.jpg

Charles Mevis
Circulariteit

charles.mevis@liof.nl
+31 (0)6 11 36 87 81

LIOF_RENE KESSEN_3256.jpg

René Kessen
Gezondheid

rene.kessen@liof.nl
+31 (0)6 15 01 26 30

LIOF_RUUD NISSEN_3357.jpg

Ruud Nissen
Digitaliseing

ruud.nissen@liof.nl
+31 (0)6 55 23 20 45

LIOF nieuws

Altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, trends en events die interessant zijn voor ondernemend Limburg?