In drie stappen
het juiste contact


70 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

Privacy en cookie policy

LIOF hecht eraan dat goed wordt omgegaan met de verwerkte persoonsgegevens, de bezoekersgegevens en de privacy van de bezoekers aan onze websites. Hieronder lees je over ons beleid.

Privacy-en cookiestatement LIOF

N.V. LIOF, Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering, gevestigd te Maastricht en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 14604604 (hierna: "LIOF"). LIOF neemt uw privacy serieus. Wij zijn gehouden om de privacy van de bezoeker van onze website(s) te beschermen. Lees deze privacy- en cookiestatement aandachtig door, zodat u weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken.

Vragen met betrekking tot deze privacy- en cookiestatement kunnen worden gericht aan:

N.V. LIOF
Wim Duisenbergplantsoen 27, 6221 SE
Postbus 1310, 6201 BH
Telefoon 043-328 02 80
Email info@liof.nl

Privacy-en cookiestatement

Alle artikelen op een rij

Artikel 1: Algemeen
1.1 Voor LIOF is een verantwoorde omgang met persoonsgegevens en de gegevens van haar websitebezoeker van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt, beveiligd en niet langer bewaard dan nodig. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Artikel 2: Omgaan met persoonsgegevens
2.1 Doeleinde verwerking persoonsgegevens
LIOF verzamelt en bewaard persoonsgegevens uitsluitend om contact met u op te kunnen nemen in het kader van een gangbare relatie, om een optimaal gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en om u op de hoogte te houden van interessante informatie/diensten.

2.2 Bewaarde persoonsgegevens
Wanneer u informatie bij ons aanvraagt of opgenomen wenst te worden in ons mailingbestand vragen we u om de volgende persoonsgegevens:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Adresgegevens

2.3. Bewaartermijn
N.V. LIOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden in beginsel niet langer dan een jaar bewaard.

2.4 Toestemming verwerking persoonsgegevens
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw expliciete toestemming. Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u LIOF toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor het bovengenoemde doeleinde. U heeft het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

2.5 Gegevens delen met anderen
LIOF kan uw gegevens verstrekken aan met haar gelieerde ondernemingen en aan derden die wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze derden zullen dan als bewerkers uitsluitend in onze opdracht optreden. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Artikel 3: Uw rechten
3.1 LIOF wil duidelijk zijn over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens van de bezoeker omgaat. Dit privacy- en cookiestatement wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht u echter onverhoopt vragen hebben over de wijze waarop LIOF met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een bericht sturen aan info@liof.nl of per brief / telefoon contact opnemen (zie bovenstaande contactgegevens).

3.2 U kunt ook aan bovenstaand e-mail- of postadres een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten verwijderen. Daarnaast kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of per post ontvangen van nieuwsbrieven.

Artikel 4: Cookie policy
4.1 De website van LIOF maakt ook gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een techniek die informatie verzamelt en gebruikt. Het is een klein tekstbestand dat LIOF naar uw browser stuurt, zodat LIOF uw browser automatisch kan herkennen bij een herhaald bezoek aan de LIOF Website(s). Cookies worden gebruikt om voorkeursinstellingen te onthouden en helpen LIOF om de website(s) goed te laten functioneren. Met betrekking tot cookies kunnen wij er ook voor zorgen dat bij een bezoek aan de website(s) van LIOF u niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

4.2 Het gebruik van cookies is veilig. Cookies slaan geen gegevens op zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, waardoor het mogelijk zou worden om u via die kanalen te benaderen. Noch wordt er met behulp van cookies een profiel opgebouwd dat tot een persoon te herleiden is. Als u het gebruik van cookies door LIOF niet wenst te accepteren, dan kunt u deze functionaliteit te allen tijde uitschakelen in uw internetbrowser.

4.3 U bepaalt zelf of u het plaatsen van cookies wilt toestaan of niet. Bent u zich er wel van bewust dat wanneer u cookies uitzet onze website wellicht niet meer goed werkt op uw computer, tablet of smartphone. Wilt u onze cookies uitzetten, dan moet u dat per computer, tablet of smartphone en per browser doen.

4.4 De cookies die LIOF in haar website(s) gebruikt, zijn opgedeeld in 3 categorieën.

1. Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website technisch goed te laten werken.
2. Prestatie cookies: Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik en de prestatie van de website. Bijvoorbeeld welke pagina's bezoeken de gebruikers. Maar ook als er eens iets mis gaat en er een foutmelding komt. Zo weet LIOF wat er op de website gebeurt en kan LIOF de website direct verbeteren. Hiervoor gebruiken we ook de tool Hotjar. Met deze cookies verzamelt LIOF geen persoonlijke gegevens en blijft u dus volledig anoniem.
3. Functionele cookies: Deze cookies zorgen voor het onthouden van gemaakte keuzes (bijvoorbeeld bij de taalkeuze van de website).

Wanneer u onze website bezoekt en akkoord gaat met het gebruik van cookies (middels het sluiten van onze cookiebanner), vindt u het goed dat we de cookies op uw computer kunnen plaatsen.

4.5 Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er ook cookies door derden worden geplaatst (Google Analytics). Dit gebeurt niet als u onze pagina’s wilt delen via uw social media.

Artikel 5: Opt-in
De website van LIOF geeft gebruikers de mogelijkheid tot opt-in. Dit houdt in dat u zelf bepaalt of u onze nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe mogelijkheden, evenementen en diensten wilt ontvangen. Nieuwsbrieven worden pas per e-mail verstuurd nadat we uw toestemming hebben ontvangen. Als u wilt worden verwijderd van een mailinglijst en dus geen informatie meer wilt ontvangen over dit onderwerp, kunt gebruik maken van een opt-out mogelijkheid in de betreffende e-mail.

Artikel 6: Links naar andere websites
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met de website van LIOF verbonden zijn. Voor de bijbehorende privacyverklaring willen wij u graag verwijzen naar de betreffende websites.

Artikel 7: Wijzigingen
LIOF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze daarom regelmatig.

LIOF, versie 12-2019

Hulp nodig?

LIOF nieuws

Altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, trends en events die interessant zijn voor ondernemend Limburg?