In drie stappen
het juiste contact


70 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

Update vanuit werkpakket E-Customs

Van ruwe naar gestructureerde data

Relevante informatie voor de HS-classificatie, essentieel bij de douaneafhandeling,  en daarmee de juiste tarifering van goederen kan uit diverse bronnen komen. Pakbonnen, inkoopfacturen en transport- en verzekeringsdocumenten in tal van formats; documenten die ook nog eens op verschillende momenten in de keten worden gedeeld of gewijzigd. Om de classificatie van documenttypes te kunnen herkennen en om bepaalde inhoud juist te kunnen interpreteren en automatisch te verwerken, ontwikkelen we samen met Pharox uit Venlo, TU Eindhoven en enkele bedrijven binnen het werkpakket E-Customs algoritmen. De algoritmes worden bepalend bij het inrichten van het nieuwe platform.

Data zijn essentieel voor het bouwen van zo’n platform en het verzamelen daarvan bleek tijdens de Covid-pandemie een uitdaging. Met de aangeleverde gegevens door verladers en distributeurs is het uiteindelijk gelukt een eerste opzet van een informatieportal te construeren. In de portal wordt Artificial Intelligence gebruikt om ongestructureerde data te transformeren in gestructureerde data. Daarvoor zijn language processing en optical character recognition verder ontwikkeld. 
Pharox heeft de technologie bij een klant getest op delivery notes. En met succes: met het platform kan een tijdwinst in het proces worden gerealiseerd van 20 tot 35 procent.  De eerste opzet wordt nu verder met verschillende logistieke dienstverleners besproken voor feedback en gebruikersgemak.  Naast de technische ontwikkelingen heeft Pharox verschillende bedrijven benaderd met de vraag om te participeren in een pilot. Zowel WSS als Seacon Logistics  hebben toegezegd. 

Partners thema E-Customs

Pharox, TU/e, Gerlach, Customs Support, Gaston Schul, ESC.

klaar-bedrijfsbeheer-internationale-handel-douaneformaliteiten-1014x510.jpg
Image blur 600.jpg

Meer weten?

LIOF nieuws

Altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, trends en events die interessant zijn voor ondernemend Limburg?