In drie stappen
het juiste contact


70 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

Dit programma wordt mogelijk gemaakt met steun van

SLEM: Smart Logistics E-fulfilment Management 

SLEM logo.png

Zuid-Nederland vestigt een groot aantal logistieke hotspots en de regio heeft een sterke ambitie voor het behoud van een duurzame logistieke sector in de regio. Dit vraagt echter om een vernieuwende aanpak, want ook het logistieke landschap is de afgelopen jaren sterk veranderd onder de invloed van internet.
Zo is e-commerce de afgelopen jaren sterk gegroeid en nog steeds groeiende. De logistiek achter deze e-commerce is complex en vraagt om snelle toegang tot markten en efficiënte logistieke stromen. De huidige ontwikkelingen en trends dwingen de logistiek tot slimmere inrichtingen van het mobiliteitssysteem, slimmer vervoeren van ladingen, multimodaliteit, optimaliseren van interne logistieke processen en adoptie van nieuwe (productie)technologieën zoals artificial intelligence. 

Meer over SLEM

SLEM heeft als doel om het open innovatieklimaat binnen de Zuid-Nederlandse logistieke topsector te bevorderen. Binnen SLEM wordt een klimaat gecreëerd waarin logistiek dienstverleners continu worden uitgedaagd om vernieuwing door te voeren in eigen bedrijfsprocessen, samen te werken in de keten of het gebruik van (digitale) voorzieningen te bevorderen. Belangrijke onderwerpen zijn 
digitalisering en data-uitwisseling (BP/MR-tool), toezicht en handhaving (douane) en automatisering en robotisering (e-fulfilment).

Proeftuin SLEM

SLEM zorgt ervoor dat bedrijven elkaar eenvoudiger zullen vinden, gestimuleerd worden om samen te werken en elkaars krachten leren kennen. Samenwerking waarbij partijen elkaars expertise kunnen bouwen en de afstand tussen grote logistieke bedrijven en het MKB wordt verkleind. Proeftuin SLEM biedt hiervoor de benodigde oplossing en inhoudelijke fit met de genoemde behoeftes. 

Deze proeftuin brengt vooraanstaande grote bedrijven, startups, MKB-ondernemingen en kennisinstellingen uit de sector bij elkaar op een wijze die hen in staat stelt om vernieuwingen succesvol te valideren en te implementeren. Uniek hierin is het onderling beschikbaar stellen van pilotmogelijkheden bij de bedrijven zelf. Dit sluit perfect aan op de vanuit het bedrijfsleven aangegeven behoefte om gezamenlijk overlappende innovatieprojecten op te pakken en met en van elkaar te leren. 

Partners van SLEM

Het consortium bestaat uit de volgende 15 deelnemers: LIOF, Stichting Fontys - Fontys Hogeschool Venlo Logistiek en Techniek, BlackBox Robotics, Optec Mechatronics, Concept Robotics, Schneider Electric Logistic Centre, Pharox, Gerlach & co internationale Expediteurs B.V., Verhoex Douane Advies, Gaston Schul, TU/e, 3D Visual Logistics, Universiteit Maastricht (Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI), Broekman Logistics en Herbalife Nutrition. 

HELLY_HANSEN_3.jpg
Toshiba-dynaEdge-Lifestyle-Logistics-kopie.jpeg

Meer weten?

LIOF nieuws

Altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, trends en events die interessant zijn voor ondernemend Limburg?