In drie stappen
het juiste contact


70 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.


Dit programma wordt mogelijk gemaakt met steun van

Update vanuit werkpakket Augmented en Mixed Reality

SLEM logo.png

Hoe een VR bril kan helpen op de werkvloer

Binnen de werkgroep Augmented en Mixed Reality van SLEM wordt onderzocht hoe de virtuele wereld de werkelijke wereld kan helpen om werkzaamheden op de werkvloer bij logistieke bedrijven makkelijker en uniformer te maken. De coördinatie van het technisch onderzoek ligt in handen van het GreenTechLab, een onderzoeksafdeling van Hogeschool Fontys Venlo. 

De hololens bij Herbalife

Er lopen momenteel twee onderzoeksprojecten. In het eerste project staat Herbalife Nutrition centraal. Het bedrijf, actief in voedingsproducten, richt zich op het uniformeren en vergemakkelijken van het inpakken van producten. Idee is om een overlay van de klantorder in een Hololens te projecteren zodat de medewerker ziet waar alle producten in de doos moeten worden geplaatst. 
Het onderzoek naar de werking van de Hololens is inmiddels afgerond. Helder is hoe het programmeren met de Hololens werkt en op welke manier de Hololens data kan ontvangen, verwerken en visualiseren. Een afstudeerder van Fontys ICT heeft gewerkt aan de architectuur en inmiddels is duidelijk hoe een dergelijke overlay gemaakt kan worden voor de Hololens. Eerste resultaat is een demo van een overlay op basis van dummy data. Hierna moet getest worden met werkelijke orders waarbij het cubing algoritme (dit rekent uit welk type doos past bij een order) wordt gecombineerd met de geprojecteerde inpakinstructies. Hiermee wordt dit najaar gestart.

Digitaal kwaliteit testen

Het tweede onderzoeksproject  draait bij Broekman Logistics, distributeur van onder andere graafmachines. Doel is standaardisatie van custom made modificaties aan nieuwe graafmachines met behulp van Augmented Reality. Monteurs kunnen direct na afloop van assemblages beeldmateriaal maken via een app op telefoon of tablet waarbij de kwaliteit van de assemblage vergeleken wordt met een digitaal voorbeeld. Daarvoor moeten 2D-beelden omgezet worden in 3D. De software berekent dan of de assemblage binnen de specificaties is gemaakt of niet. Uit eerste testen is gebleken dat met name de gewenste nauwkeurigheid een uitdaging is. Bij sommige assemblages worden nauwkeurigheden tot op millimeters vereist. Het is ook nog niet duidelijk hoeveel beeldopnames per scene er gemaakt moeten worden om tot een nauwkeurig 3D beeld te komen. Nog dit jaar moet duidelijk worden of de doelstelling haalbaar is.

UM test de effecten van de technieken

Het instituut BISCI van Universiteit Maastricht onderzoekt de effecten van inzet van deze nieuwe technieken bij medewerkers op de werkvloer. Denk hierbij aan het effect van het langdurig dragen van een bril zoals de Hololens. Er is getest in het eigen lab door drie masterstudenten en een coördinator, toegespitst op de usecase van Herbalife omdat bij Broekman geen gebruik wordt gemaakt van een Hololens. De focus lag op de technologie en het draagcomfort van de hololens, de prestaties en het gevoel dat medewerkers ondervinden tijdens het gebruik. 
Na het onderzoek in het eigen BISCI-lab zijn bij Herbalife verschillende praktijkexperimenten gehouden. Hiervoor is een splinternieuw mini-warehouse gebouwd, genaamd DEXLAB (Digital Experience Lab) https://www.sbe-dexlab.com/, met stellingen, bakjes en producten. Dit lab biedt de mogelijkheid om een scala aan gebruikersonderzoeken te doen met behulp van verschillende soorten AR equipment waaronder ook de Hololens. De resultaten worden in de loop van dit jaar bekend. 

WP5 Projectmanagement

De huidige projectmanagement aanpak en structuur geeft de mogelijkheid om te sturen op budget, tijdige oplevering en kwalitatief hoogstaande eindproducten. Het project is verlengd tot 9.6.2023 en de budgetwijzigingen zijn geaccordeerd zodat de projectpartners de beoogde resultaten kunnen behalen.
 

Partners thema Augmented en Mixed reality

Broekman Logistics (Born), Herbalife Nutrition (Venray) en Universiteit Maastricht.

WP4 - Projectteam.jpg
WP4 - Hololens.jpg

Meer weten?

LIOF nieuws

Altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, trends en events die interessant zijn voor ondernemend Limburg?