Vind een adviseur

50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk, financiering en wat nu actueel is.

Innovatieproject LimburgMakers

Heb je een briljant idee voor een innovatieve dienst of een nieuw product? Soms is het dan lastig om de projectkosten rond te krijgen. Wij vinden het echter zonde als jouw idee daardoor het levenslicht niet ziet. Met behulp van een Innovatieproject kun je de ontwikkeling en realisatie gedeeltelijk financieren, zodat je de markt op kunt.

We maken jouw innovatie financieel haalbaar

Je hebt een goed en gedetailleerd plan uitgewerkt, maar zoekt een tegemoetkoming in de projectkosten. LIOF kan in dat geval bijdragen middels een Innovatieproject. Een onafhankelijke Kredietcommissie beoordeelt jouw subsidieaanvraag. Als je plan wordt goedgekeurd financieren wij 35% van de subsidiabele projectkosten, tot maximaal € 70.000.

Kom ik in aanmerking?

De randvoorwaarden


Je vindt alle voorwaarden voor het LimburgMakers Innovatieproject in de subsidieregeling. Om te beginnen moet je een feitelijke vestiging in Limburg hebben en actief zijn in één van de Limburgse speerpunt­sectoren:

 • Agrofood
 • Logistiek
 • High Tech Systems
 • Chemie & Materialen
 • Financieel administratief cluster
 • Life Sciences
 • Maakindustrie
 • Cross-overs tussen sectoren

Belangrijk

In de subsidieregeling voor het Innovatieproject LimburgMakers lees je alle voorwaarden die we stellen aan deze subsidie. Niet onbelangrijk dus om deze vooraf goed uit te pluizen, het zijn maar een aantal pagina's dus je bent zo klaar. Heb je vragen over de regeling? De contactpersoon onderaan deze pagina helpt je graag.

Je aanvraag wordt beoordeeld op de volgende criteria:

 • Onderneming en ondernemerschap
 • Innovativiteit
 • Economisch perspectief
 • Plan van aanpak.

De beoordelingscommissie voor de Innovatieprojecten bestaat uit de volgende personen:

 • Steven Goetstouwers van Admesy
 • Gilian Lekner van Sobatech
 • René van Rijn van WP Haton
 • Ger Schoeber van Hotraco
 • Patrick Schreudering van Leolux
 • John Thijssen van Manders Automation.

De eerstvolgende indiendatum is 22 mei.

Deze voorstellen worden beoordeeld op 13 juni.

Breng jouw innovatie verder

Vul het aanvraagformulier in


Wil je graag verder met het het ontwikkelen van jouw innovatieve product of dienst? Download dan het aanvraagformulier, en mail het ingevulde formulier naar limburgmakers@liof.nl.

 

Download het formulier

Een declaratie indienen

Hoe regel je dat?


Aan het einde van het innovatieproject kun je de gemaakte kosten declareren. Uitsluitend kosten die aantoonbaar gerelateerd zijn aan de realisatie van het Innovatieproject zijn subsidiabel.

Meer weten?

Voorbeelden van kosten die je kunt declareren zijn:

 • Interne personeelskosten (tegen een forfaitair uurtarief van € 60)
 • Materiaalkosten (bijvoorbeeld voor de bouw van een prototype)
 • Afschrijvingskosten gedurende het project (bijvoorbeeld voor apparatuur die specifiek voor het project is aangeschaft)
 • Kosten voor inzet van derden
 • Kosten voor de accountantsverklaring ten behoeve van de eindafrekening van het project

Om een declaratie in te dienen doorloop je de volgende stappen:

 1. Download het declaratieformulier
 2. Vul het formulier in
 3. Kijk welke documenten je moet meesturen met je declaratieformuier
 4. Stuur het declaratieformulier per mail naar: limburgmakers@liof.nl

LimburgMakers controleert of je einddeclaratie correct en compleet is. Indien de declaratie compleet en correct is, dan ontvangt je hierover bericht en wordt het subsidiebedrag uitgekeerd.

https://liof.nl/download_file/view/314/283Documenten die je nodig hebt voor de declaratie zijn:

 • Een bevoegdelijk ondertekend betalingsverzoek;
 • Een declaratieformulier met een beschrijving van de projectresultaten;
 • Een rapport van bevindingen conform het controleprotocol inclusief bijbehorende documenten van LimburgMakers
 • Accountantsprotocol en Bijlage Accountantsprotocol

Hulp nodig?

Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon: