In drie stappen
het juiste contact


50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

CIRCO Hub Limburg

LIOF en Rabobank zijn de oprichters van CIRCO Hub Limburg met als doel: het inspireren en aanzetten tot meer circulaire bedrijvigheid in Limburg.  Gezamenlijk helpen we ondernemers in concrete CIRCO tracks om hun circulaire ambities in de praktijk te verwezenlijken: binnen 7 stappen brengen we je van lineair naar circulair! En laten we je zien dat deze maatschappelijke impact heel goed samen gaat met economisch rendement.

Annemoon Borst van LIOF en Remon Plummen van de Rabobank vertellen je er zelf meer over!

CIRCO Tracks 2022

We hebben voor het najaar 2022 twee CIRCO tracks voor jou samengesteld. In onderstaande tabel vind je het overzicht en als je een CIRCO track aanklikt krijg je meer informatie.

De aanmelding voor een van deze tracks loopt via het CollectiefProject van LIOF.  Hiermee krijg je 75% korting op de deelnamekosten.

CIRCO track Startdatum Indiendatum aanvraag vanuit CollectiefProject
CIRCO Track Tuinbouwreststromen 15 september 31 augustus
CIRCO Track business kansen voor verduurzaming 5 oktober 15 september

CIRCO track Tuinbouwreststromen


In september van dit jaar starten we met een track speciaal voor bedrijven in de tuinbouwketen. In de tuinbouwketen liggen waardevolle kansen om te verduurzamen en daarmee jouw bedrijf duurzamer en toekomstbestendiger te maken. Denk bijvoorbeeld aan het reduceren van afvalrestromen of het verwaarden van restromen verderop in de keten. 

Samenwerking tussen de opeenvolgende partijen in de tuinbouwketen is essentieel om deze kansen te benutten en stappen te kunnen zetten op het gebied van verduurzaming en bedrijfseconomische stabiliteit en groei. Dit vraagt om nieuwe producten, diensten én nieuwe business modellen.  

De CIRCO Track

Tijdens deze track brengen we een aantal ketenpartners bij elkaar om met hen, vanuit ieders eigen positie in de keten en hun eigen businesscase kennis op te laten doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulair ondernemen naar een volgend niveau gebracht.  

Deze drie-daagse track start op 15 september 2022 en is speciaal bedoeld voor bedrijven in de tuinbouwsector. Jouw bedrijf past daar perfect in! In de bijgevoegde leaflet vind je meer informatie over alle workshop data én over de kosten voor deelname. Voor MKB bedrijven geldt een aantrekkelijke korting op de deelname kosten van 75%. De enige voorwaarde is dat je een aanvraagformulier indient met een uitgebreide en heldere motivatie waarom dat jij met jouw bedrijf wilt deelnemen. 

Uiteindelijk zullen we uit de aanmeldingen een gevarieerde groep samenstellen, die wel genoeg raakvlakken met elkaar heeft om te kunnen sparren.  

MELD JE HIER AAN!

CIRCO track business kansen voor verduurzaming


Je streeft naar kostenreductie in je bedrijfsprocessen? Naar een toekomstbestendiger business model? Naar een sterkere positie in de markt? Én je vraagt je af op of dat ook op een duurzame manier kan?
Dan is deze workshopcyclus bij uitstek geschikt voor jou. Wij inspireren en ondersteunen je om in jouw bedrijf kansen te zien en te benutten en stappen te kunnen zetten op het gebied van verduurzaming en bedrijfseconomische stabiliteit en groei. Dit vraagt om andere producten, materialen, diensten én business modellen. Maar hoe maak je dit nu concreet en zet je dit om in de praktijk?
 

De CIRCO track

LIOF en Rabobank organiseren samen met de overige drie initiatiefnemers van de Green Deal Sittard-Geleen een driedaagse workshop om jou op weg te helpen. Het unieke aan dit programma is, dat je dat samen doet met andere bedrijven uit jouw regio. Vanuit ieders eigen positie en businesscase kun je kennis opdoen van circulair ondernemen en – (re-)design, maar denk ook aan re-use, reduce en repair bijvoorbeeld.​

Lees hier de verdere informatie.

Deze drie-daagse track start op 5 oktober 2022 en is speciaal bedoeld voor bedrijven die gevestigd zijn op een van de bedrijventerreinen in Sittard-Geleen, willen verduurzamen en die circulariteit willen inbedden in bedrijfsmodel.​ Jouw bedrijf past daar perfect in! In de bijgevoegde leaflet vind je meer informatie over alle workshop data én over de kosten voor deelname. Voor MKB bedrijven geldt een aantrekkelijke korting op de deelname kosten van 75%. De enige voorwaarde is dat je een aanvraagformulier indient met een uitgebreide en heldere motivatie waarom dat jij met jouw bedrijf wilt deelnemen. 

Bij voldoende deelname van MKB ondernemingen zijn niet-MKB ondernemingen (uit de regio) dan welkom.

De opeenvolgende workshops in deze track vinden plaats op 5 oktober (12:30-17:00 uur), 19 oktober (9:00-12:00 uur) en de afsluitende workshop is op 9 november (12:30-17:00).

MELD JE HIER AAN!

Voor wie is de CIRCO Track?


De CIRCO Hub Limburg richt zicht in de eerste plaats op MKB-bedrijven in Limburg. Zo zijn er CIRCO tracks mogelijk voor deelnemers uit de sectoren bouw, maakindustrie, kunststoffen en consumentengoederen. Ook kunnen we speciaal tracks opzetten voor ketenpartners, een branche of een specifiek voor de circulaire economie relevant thema, zoals smart industry, Product-as-a-Service of Retourlogistiek. Kortom, neem vooral contact met ons op wanneer je interesse hebt om de kansen voor jouw bedrijf te verkennen en we kijken of er binnenkort een track start die goed bij jouw ambities aansluit.

Visual-Circo-Tracks-v5.jpg

Wat is een CIRCO track?

in zeven stappen van lineair naar circulair


De CIRCO methodiek biedt een ontwerpaanpak, waarmee je je circulaire waardepropositie (product, dienst, businessmodel) ontwerpt. Tijdens de CIRCO track ontdek je samen met ketenpartners circulaire businesskansen en werk je je eigen case uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf. Je doorloopt de track met een groep van circa 10 bedrijven onder begeleiding van ervaren trainers, die actief zijn op het thema van de track. De groep komt zowel fysiek als online bij elkaar en je volgt online leermodules op zelf te bepalen tijdstippen.

Wie zijn de partners achter de Hub?


LIOF en de Rabobank zijn de oprichters van de CIRCO Hub Limburg. Beide organisaties zetten sterk in op een duurzamer Limburg, waarbij circulariteit een belangrijke rol speelt. Zij helpen ondernemers gezamenlijk gedurende de track om hun circulaire ambities in de praktijk te verwezenlijken.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CIRCO methode. Als programma van CLICKNL activeert CIRCO productiebedrijven en creatieve professionals om concreet aan de slag te gaan met circulair ontwerpen. Door producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen wordt circulair ondernemen in veel gevallen mogelijk. CIRCO wordt hierbij ondersteund door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De Provincie Limburg onderschrijft het belang van deze tracks en ondersteunt dit intiatief middels het programma LimburgToekomstbestendig.

Om circulair ondernemen de norm te maken in en buiten Limburg nodigen we andere partners van harte uit om met ons samen te werken binnen specifieke tracks. Wil jij met jouw organisatie onderdeel uitmaken van deze Hub? Neem dan vooral contact met ons op. Samen verkennen we mogelijkheden.

Aankomende (partner)events

Geen events

Meer weten?

Wil jij in een persoonlijk gesprek ontdekken hoe we jouw bedrijf verder kunnen helpen? Of heb je ideeën voor een CIRCO track? Laat een bericht achter en wij nemen contact met je op!

Team Circo-02242.jpg