In drie stappen
het juiste contact


70 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

29 mei 2024

Jaarresultaten 2023 – Duurzaam werken aan de transities

Vandaag presenteerde LIOF de resultaten over 2023. LIOF streeft ernaar met haar activiteiten een positieve bijdrage te leveren aan de transities: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering. In 2023 werd de meeste impact gemaakt op de gezondheidstransitie. Daarnaast werden er belangrijke stappen gezet om de regio duurzaam toekomstbestendig te maken. Maar er is nog werk aan de winkel.

LIOF resultaten 2023 in vogelvlucht.PNG

Oplossingen voor de lange termijn
Jeroen Walraven, algemeen directeur a.i.: “Door de aaneenschakeling van crises dreigt een primaire focus te ontstaan op korte termijn denken en doen. Maar we moeten verder inzetten op oplossingen voor de maatschappelijke transities voor de lange termijn. Vanuit LIOF zetten we alle zeilen bij om startups, scale-ups en het MKB hierbij te ondersteunen. Dat doen we met innovatieprogramma’s en fondsen maar we zoeken ook actief de samenwerking met partners in de regio en daarbuiten op. Want alleen samen kunnen we de grote uitdagingen aanpakken.”

Samenloop transities gezondheid en digitalisering
In 2023 hadden 76 innovatieprojecten en 16 investeringen impact op de SDG gezondheid. Een casus die vanuit de kerntaken innoveren en investeren begeleid werd was Ceriter. Ceriter is een startup die zich richt op de ontwikkeling, productie en verkoop van een slimme inlegzool, de Stride One. Deze inlegzool detecteert een afwijkend gangpatroon en genereert aangepaste audiofeedback via een smartphone om Freezing of Gait (FoG) bij patiënten met Parkinson te vermijden of corrigeren. Dit is belangrijk, aangezien Parkinson patiënten door FoG gemakkelijk ten val kunnen komen met alle risico’s van dien. LIOF ondersteunde bij de ontwikkeling van het eerste prototype met een innovatiesubsidie en stapte daarna in met een lening uit het Limburg Startup Capital Fund (LSCF) om het ‘slimme zooltje’ op de markt te brengen.

Impact op circulaire en energietransitie
Multiphase Dryers ontwikkelde een droogtechniek die gebruik maakt van laagwaardige restwarmte, om zo op een betaalbare manier (food & beverage) reststromen te drogen en op te waarderen. Hiermee nemen zij een belangrijke horde weg voor de biobased en circulaire economie: biobased grondstoffen en food & beverage reststromen bevatten namelijk veel vocht en zijn daardoor bederfelijk en lastig op te waarderen. Drogen met een gangbare droger kost veel hoogwaardige warmte en is kostbaar en milieuonvriendelijk. LIOF investeerde vanuit het Limburg Vroege Fase Fonds om de doorontwikkeling van het prototype naar een condenserende droger en de validatie van de commerciële haalbaarheid mogelijk te maken.

Jaarlijkse emissiereductie van bijna 25.000 ton CO2
Twee projecten die in 2023 werden afgesloten waren het Joint Corridor Off-road project en het From Waste 2 Profit project. Gedurende de drie jaar dat het Joint Corridors project werd uitgevoerd voor de Topsector Logistiek zijn ruim 370.000 containers van de weg naar het water of spoor verplaatst. Dat heeft jaarlijks tot 70.0000 minder vrachtwagenbewegingen en een emissiereductie van ongeveer 17.000 ton CO2 geleid. 
Het euregionale From Waste 2 Profit project was gericht op het reduceren van afval en waar mogelijk het omzetten van resterend afval naar circulaire stofstromen. Het totale project heeft geleid tot een jaarlijkse reductie van 7.400 ton afval, 224.000 kWh energieverbruik, 8.700 ton CO2-uitstoot en 184.000 m3 waterverbruik.

Project Einstein Telescope
In 2023 ging het Einstein Telescope valorisatieprogramma onder leiding van LIOF van start.  Het valorisatieprogramma maakt onderdeel uit van het Nationaal Groeifonds project Einstein Telescope waarmee  geïnvesteerd wordt in de voorbereiding van een gezamenlijke kandidatuur samen met België en Duitsland. Binnen het programma wordt innovatie en versnelde ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de Einstein Telescope gestimuleerd. LIOF voert landelijk de regie en werkt nauw samen met de ROM’s in Brabant (BOM), Zuid-Holland (InnovationQuarter) en Oost-Nederland (Oost NL). Onderdeel van dit programma is een R&D-regeling met een budget van ruim € 12 miljoen waarin vijf technologieën die relevant zijn voor de Einstein Telescope centraal staan maar die ook in andere toepassingsgebieden gebruikt kunnen worden. Zoals de luchtvaarttechniek of de semiconductor industrie. Trillingsarm koelen bijvoorbeeld, zal ook bij elektrisch vliegen belangrijk worden. In 2024 ligt de focus op het vormen van consortia voor de diverse technologieën en het versterken van het ecosysteem om daarmee de kandidatuur voor de mogelijke komst van de Einstein Telescope te vergroten.

“De positieve operationele resultaten worden gecombineerd met een negatief financieel resultaat. Dit geeft de lastige economische situatie van verschillende industrieën weer. De Raad van Commissarissen onderschrijft de langetermijnvisie die LIOF in deze situatie hanteert en de continue focus op de transities. Op deze manier kunnen ondernemers samen met LIOF (blijven) werken aan een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg”, aldus Hans Jennissen, voorzitter Raad van Commissarissen.

Ga naar het Jaarverslag 2023

Meer weten?

Hortense Janssen
Contactgegevens opslaan (vcard)
Bel me terug
Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam:


LIOF nieuws

Altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, trends en events die interessant zijn voor ondernemend Limburg?