In drie stappen
het juiste contact


50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

CollectiefProject LimburgToekomstbestendig

Groene voornemens?

Met onderstaande kennistrajecten wil LIOF ondernemers inspireren om hun producten, diensten, processen en/of bedrijfsmodellen te innoveren vanuit de maatschappelijke opgaven: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering. Binnen ieder traject worden de laatste trends en ontwikkelingen binnen een specifiek thema behandeld en krijg je concrete handvatten aangereikt om hiermee zelf aan de slag te gaan. Als Limburgse MKB'er maak je met het CollectiefProject aanspraak op 75% tegemoetkoming van de kosten voor deze kennistrajecten door bij ons een aanvraag in te dienen.

In het kort

Regeling

De regeling dekt 75% van de kosten voor deelname aan een kennistraject met een maximaal bedrag van € 7.500.

Voor wie?

Startups, scale-ups en mkb bedrijven (sectorbreed) gevestigd in Limburg en gemotiveerd om te vernieuwen binnen de maatschappelijke opgaven (transities) energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering.

Eerstvolgende indiendata
  • donderdag 08 december
  • woensdag 18 januari

Ons huidige aanbod

In samenwerking met diverse experts en kennisinstellingen hebben we voor jou een zo divers mogelijk programma samengesteld. De volgende kennistrajecten zijn geselecteerd op basis van hun innovatief vermogen en relevantie richting de maatschappelijke opgaven. Klik op de naam van het betreffende kennistraject voor meer informatie over de inhoud, prijsstelling en het aanvraagformulier.

Kennistraject Startdatum Indiendatum aanvraag
Energietransitie, de rol van Publiek Private Samenwerking 10 januari 2023 8 december 2022
Duurzaamheid 24 januari 2023 8 december 2022
Food & Healthy Living 24 januari 2023 8 december 2022
CIRCO track Kansen benutten voor verduurzaming in de Maakindustrie voorjaar 2023 8 december 2022
Brightlands AI Academy 7 februari 2023 18 januari 2023

Benieuwd naar het stapsgewijze aanvraagproces?

Ga naar aanvraagformulier

Alle kennistrajecten op een rij

Energietransitie, de rol van Publiek Private Samenwerking

start: 10 januari 2023


Deze masterclass energietransitie bied je de nieuwste inzichten in duurzaam energie gebruik. Aan de hand van inspirerende projecten in de regio nemen we je mee in de opties die er zijn om ook in jouw omgeving duurzaam om te gaan met grondstoffen en het slim inzetten van techniek. De thema’s uit het collegeprogramma ‘vernieuwend verbinden’ zijn leidend in deze masterclass.

 

Zuyd.svg

 

Kennispartner: Zuyd Professional (Hogeschool Zuyd)
Startdatum: 10 januari 2023
Aantal sessies: 8 dagdelen
Locatie: Hogeschool Zudy Heerlen
Kosten per deelnemer: € 273,75 na 75% tegemoetkoming, geen BTW verschuldigd
Uiterlijke indiendatum: 8 december 2022

Voor dit kennistraject zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Zuyd Professional van toepassing:  https://www.zuydprofessional.nl/voorwaarden

Volledige programma

Duurzaamheid

start: 24 januari 2023


Als ondernemer wordt duurzaamheid een steeds belangrijker thema: omdat klanten en consumenten hierom vragen, maar ook omdat er vanuit andere stakeholders aandacht voor is. Hoe breng je dit in de strategie van je organisatie? En hoe kun je dit implementeren in de praktijk? Zijn er misschien ook mogelijkheden om jouw productie circulair te maken?

Wil jij vanuit verschillende duurzaamheidsaspecten een vertaling maken naar praktische (innovatieve) verbeteringen binnen je bedrijf(svoering)? Neem dan deel aan de Expeditie Duurzaamheid binnen het thema Circulariteit of het thema Duurzame bedrijfsvoering.

HAS-green-academy_S_RGB_Light-green.png

Kennispartner: HAS
Startdatum: 24 januari 2023
Aantal sessies: 4 dagdelen, als onderdeel van afstudeertraject (+/- 5 maanden) met projectgroep studenten die zich in probleemstuk van ondernemer vastbijten
Locatie: HAS
Kosten per onderneming: € 2.500,-, na 75% tegemoetkoming en excl. BTW
Uiterlijke indiendatum: 8 december 2022

Volledige programma

Food & Healthy Living

start: 24 januari 2023


Consumenten worden zich steeds bewuster van gevaren van ongezond en onveilig voedsel. Strengere wet- en regelgeving en toegenomen bewustwording over gezondheid en voedselveiligheid stellen bedrijven voor de nodige uitdagingen. Het levert ook nieuwe kansen op. Om de gezondheid van de mensen te bevorderen gaan burgers, bedrijven en overheden samen met elkaar op zoek naar innovatieve oplossingen op het gebied van voeding, leefstijl en leefomgeving. Denk aan innovaties in gezonde foodconcepten, maar ook aanpassingen in portiegrootte en productsamenstelling en verberteringen in de inrichting en indeling van de leefomgeving.

 

Wil jij vanuit jouw organisatie gezondheidsconcepten vertalen in producten en diensten? Neem dan deel aan de Expeditie Food & Healthy Living met het thema Gezonde en veilige voeding of het thema Healthy Living. 

 

HAS-green-academy_S_RGB_Light-green.png
 

Kennispartner: HAS
Startdatum: 24 januari 2023
Aantal sessies: sessies: 4 dagdelen, als onderdeel van afstudeertraject (+/- 5 maanden) met projectgroep studenten die zich in probleemstuk van ondernemer vastbijten
Locatie: HAS
Kosten per onderneming: € 2.500,-, na 75% tegemoetkoming en excl. BTW 
Uiterlijke indiendatum: 8 december 2022

Volledige programma

CIRCO track Kansen benutten voor verduurzaming in de maakindustrie

start: voorjaar 2023


Je streeft naar kostenreductie in je bedrijfsprocessen? Naar een toekomstbestendiger businessmodel? Naar een sterkere positie in de markt? Én je vraagt je af op of dat ook op een duurzame manier kan?
Dan is deze workshopcyclus bij uitstek geschikt voor jou. Wij inspireren en ondersteunen je om in jouw bedrijf kansen te zien en te benutten en stappen te kunnen zetten op het gebied van verduurzaming en bedrijfseconomische stabiliteit en groei. Dit vraagt om andere producten, materialen, diensten én business modellen. Maar hoe maak je dit nu concreet en zet je dit om in de praktijk?


De CIRCO track
LIOF en Rabobank organiseren samen met Land van de Makers deze driedaagse workshop om jou op weg te helpen. Het unieke aan dit programma is, dat je dat samen doet met andere bedrijven uit jouw regio; Noord-Limburg. 
Vanuit ieders eigen positie in de keten en businesscase doe je kennis op van circulair ondernemen en circulair (re-)design van jouw product of dienst, maar denk ook aan re-use, reduce en repair bijvoorbeeld.
 

CIRCO logo.svg

Kennispartner: CIRCO Hub Limburg
Startdatum: voorjaar 2023 | maart (excacte datum volgt)
Aantal sessies: 3 dagen
Locatie: Rabobank Venlo
Kosten per onderneming: € 550,-, na 75% tegemoetkoming en incl. BTW
Uiterlijke indiendatum: 8 december

Volledige programma

Brightlands AI Academy

start: 7 februari 2023


Tijdens de Brightlands AI Academy worden de laatste trends op het gebied van Datascience, Artificial Intelligence en Machine Learning behandeld en krijg je concrete handvatten aangereikt. De doelstelling is om werkende bedrijfsprofessionals te trainen in het ontdekken en identificeren van mogelijke AI-toepassingen binnen hun eigen organisatie en de bedrijfswaarde van deze AI-toepassingen te analyseren en te valideren. Om AI-innovaties te stimuleren dagen we de deelnemers aan het programma uit een eigen data gedreven idee mee naar het programma te nemen om dit onder begeleiding van een ervaren AI coach tot een toepasbare businesscase te ontwikkelen. 

We bieden twee opties:
Optie 1: Deelname aan het Brightlands AI Academy programma. Na het volgen van de Masterclasses kun je binnen je eigen organisatie zelfstandig aan de slag de implementatie van de opgedane kennis en tools. Kosten: € 375,- p.p. voor startups en € 875,- p.p. voor MKB, na 75% tegemoetkoming en excl. BTW.

Optie 2: Deelname aan het Brightlands AI Academy programma + Projectbudget (het projectbudget is het bedrag dat overblijft van de €10.000,- ná aftrek van de deelnamekosten (zie optie 1) van de AI Academy) voor de supervisie van de ontwikkeling van een eigen data-gedreven idee. Binnen de uitwerking wordt de businesscase voor het data gedreven idee en een eerste ontwerp opgesteld en eventueel een prototype gerealiseerd. Kosten: € 2.500,-, na 75% tegemoetkoming en excl. BTW.

 Brightlands AI Academy.svg

Kennispartner: Brightlands i.s.m. Fontys Hogeschool Venlo en UMIO (Universiteit Maastricht)
Startdatum: 7 februari 2023
Aantal sessies: 13
Locatie: Villa Flora, Brightlands Greenport Campus Venlo

Kosten per deelnemer

Optie 1: Deelname aan het Brightlands AI Academy programma. Na het volgen van de Masterclasses kun je binnen je eigen organisatie zelfstandig aan de slag de implementatie van de opgedane kennis en tools. Kosten: € 375,- p.p. voor startups en € 875,- p.p. voor MKB, na 75% tegemoetkoming en excl. BTW.

Optie 2: Deelname aan het Brightlands AI Academy programma + Projectbudget (het projectbudget is het bedrag dat overblijft van de €10.000,- ná aftrek van de deelnamekosten (zie optie 1) van de AI Academy) voor de supervisie van de ontwikkeling van een eigen data-gedreven idee. Binnen de uitwerking wordt de businesscase voor het data gedreven idee en een eerste ontwerp opgesteld en eventueel een prototype gerealiseerd. Kosten: € 2.500,-, na 75% tegemoetkoming en excl. BTW.

Uiterlijke indiendatum: 18 januari 2023

Volledige programma
Team Circo-02242.jpg

Hoe doe je een aanvraag?


Hulp nodig?

Wil jij in een persoonlijk gesprek ontdekken hoe we jouw bedrijf verder kunnen helpen?
Dan ben je altijd welkom, we helpen je graag verder.

Onze adviseurs
LIOF nieuws

Altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, trends en events die interessant zijn voor ondernemend Limburg?