In drie stappen
het juiste contact


70 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

8 februari 2022

Praktische steun voor mkb’ers bij energiebesparing

Limburgse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen praktische ondersteuning krijgen bij energiebesparing. Daardoor kunnen ze hun bedrijfskosten verlagen en een bijdrage leveren aan de verduurzaming. De Limburgse Werkgevers Vereniging LWV en LIOF stellen gezamenlijk een instrument ter beschikking om bedrijven te helpen.

Beide organisaties voor het bedrijfsleven hebben zich als partner aangesloten bij DEB.nl, een initiatief van MKB-Nederland. DEB (Duurzaam.Energie.Besparen) is een online hulpmiddel dat aangeeft welke besparingsmogelijkheden er zijn en hoe ondernemers die in praktijk kunnen brengen. De te nemen maatregelen zijn uitgesplitst naar bedrijfstak. LWV en LIOF gaan ondernemers ondersteunen bij het gebruik van het besparingsinstrument. In eenvoudige taal krijgen ze uitleg welke maatregelen op hun bedrijf van toepassing zijn en wat ze opleveren. Vaak zijn er verschillende alternatieven voorhanden. De ondernemer kan kiezen wat het beste past bij de eigen situatie. In DEB staan ook lijsten van maatregelen die de meeste winst opleveren en waarmee het best kan worden gestart. Uitgaven van enkele tientjes kunnen al binnen korte tijd honderden euro’s voordeel opleveren.

Eigen planning
DEB stelt ondernemers in staat een eigen planning te maken. Ze kunnen aangeven welke acties ze op welk moment gaan nemen. Soms is het verstandig een energiebesparingsmaatregel zo snel mogelijk uit te voeren, een andere keer is het beter te wachten op een logischer moment in de toekomst. Bijvoorbeeld door een maatregel te laten aansluiten op andere investeringen. DEB geeft advies welk moment het meest geschikt is. Verder biedt het instrument informatie over subsidiemogelijkheden en over gespecialiseerde bedrijven die bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen kunnen helpen.

Kosteloos
DEB is ontwikkeld door MKB-Nederland om energiebesparing zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het dagelijks werk van de mkb’er. Dat wil zeggen: het mag niet te veel tijd kosten, mag niet ingewikkeld zijn en goed passen bij de kernactiviteit van het bedrijf. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is enthousiast over de aanpak en ondersteunt die. Daardoor is het gebruik van DEB voor ondernemers kosteloos. 
Naast besparing van energie kan het raadzaam zijn zelf energie op te wekken, bijvoorbeeld door de plaatsing van zonnepanelen. Ondernemers die nog onbekend zijn op dit terrein, vinden op DEB.nl basisinformatie en uitleg. Ook besteedt DEB aandacht aan de verplichtingen voor kantoren om per 1 januari 2023 minimaal een energielabel C te hebben.

Snel aan de slag
LIOF-directeur Tys van Elk adviseert bedrijven om snel aan de slag te gaan. ‘Het thema verduurzaming gaat niet aan het mkb voorbij’, zegt hij. Er zijn drie redenen om te verduurzamen. ‘De klant gaat het van je vragen, de overheid gaat het afdwingen en je wilt de wereld goed achterlaten voor toekomstige generaties.’ De snel stijgende energieprijzen zijn een extra motivatie. Bovendien, zo benadrukt hij, kun je als ondernemer niet achterblijven bij de concurrent. 
Voor directeur Huub Narinx van de Limburgse Werkgeversvereniging is DEB een goed voorbeeld van hedendaagse belangenbehartiging. ‘Wij willen richtinggevend zijn, een visie op de toekomst neerzetten en leden helpen om daar te komen’, zegt hij. ‘Duurzaamheid maakt een belangrijk deel uit van die toekomstvisie. De LWV is actief aan de slag met bevordering van bewustwording.’

Familiebedrijven
In Limburg zijn veel familiebedrijven. Die kijken nadrukkelijk naar een goede toekomst voor de volgende generaties. De ondernemers hebben kinderen aan wie ze wat moois willen nalaten. Energiebesparing is onderdeel van hun duurzaamheidsstrategie. Vandaar dat de beide Limburgse organisaties de mkb’ers willen helpen dit in praktijk te brengen. DEB.nl is één van de instrumenten om aan de strategie invulling te geven. 

Naar DEB (Duurzaam.Energie.Besparen)

Vragen?

LIOF_JAN WILLEM TOLKAMP_4234.jpg
Contactgegevens opslaan (vcard)
Bel me terug
Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam:


LIOF nieuws

Altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, trends en events die interessant zijn voor ondernemend Limburg?