In drie stappen
het juiste contact


60 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

Liof_festival_2023_RWF-03179.jpg

Energietransitie: neem iedereen mee

Lex Uiting in gesprek met Linda Groenen, directeur Atriensis Innovatie en Lieke Potten, programma manager Regionale Energiestrategie (RES).
 

LIOF festival zoomt in op transitie energie

Het LIOF festival is om netwerken, even afschakelen richting zomer met een drankje en een hapje. Maar dat niet alléén. Beachclub Degreez in Panheel was ook dit jaar het podium voor een aantal boeiende sprekers en voor een tweetal tafelgesprekken over dé thema’s van het huidige tijdsgewricht: de energietransitie en de overstap naar een circulaire economie. Programmamaker  en artiest Lex Uitingh nam de twee interviews voor zijn rekening.
Hier lees je een weergave van het interview met Henk Wanningen en Fons Janssen.

Over Linda en Lieke

Linda Groenen, directeur van Atriensies Innovatie en Lieke Potten, programmamanager Regionale Energiestrategie (RES).

Linda was vanaf 2018 tot 2020 nauw betrokken bij het opstellen van de integrale klimaatvisie van de gemeente Venlo.

Lieke vertelt vanuit haar functie als beleidsadviseur bij de gemeente Venlo en programmamanager RES Noord- en Midden-Limburg over de impact van de klimaatvisie. Wat heeft de gemeente Venlo inmiddels gerealiseerd? En wat kunnen we leren van andere energie-initiatieven.

Blockheating-5030.jpg
Windpark Weert RWF-03863.jpg

Energietransitie

Centrale thema: hoe moet die energietransitie nu aangepakt worden, hoe nemen we de ondernemers en burgers mee in het afscheid nemen van aardgas en olie? Het antwoord is ook in deze sessie van een half uurtje niet te geven, maar ook nu maakt de focus op één project de materie toch concreter. ‘In 2018 kreeg de gemeente Venlo net als alle andere gemeenten in Nederland de opdracht om een visie op de transitievisie warmte te formuleren’, kijkt Linda terug. ‘Venlo besloot om breder te kijken. Niet alleen naar energie. Het gaat immers ook om materialen die je nodig hebt voor isolatie van woningen bijvoorbeeld. Om vergroening tegen hittestress, om aanpassing aan de klimaatverandering. Dat vergt een integrale benadering met heel veel partijen.’

Luisteren

Waaronder de burgers, benadrukt Lieke. ‘Dat begint met praten en luisteren. Destijds hebben we ingezoomd op één wijk: Hagerhof-Oost. Doelstelling: deze wijk loskoppelen van het aardgas. We hebben infoavonden gehouden en vooral de mening en input van de bewoners gevraagd. Als je dat doet, blijkt dat burgers heel graag meepraten en uitstekende ideeën hebben. We zijn nu een paar jaar verder en eerlijk is eerlijk: de wijk is nog lang niet aardgasloos. Maar er zijn stappen gezet, de plannen kunnen gemaakt worden. Nog een voorbeeld: de Green Deal van Venlose ondernemers. Samen ontwikkelen ze plannen voor verduurzaming van bedrijventerreinen. De overheid faciliteert, de ondernemers werken aan concrete oplossingen. Daarnaast loopt in Belfeld een mooi project op wijkniveau waar bewoners samen een klimaatakkoord gaan opstellen voor hún wijk.’

Knelpunt

Samenwerken dus op regionaal en plaatselijk niveau, is de boodschap. Zoals in Almere waar een proef op stapel staat met het delen van energie uit zonnepanelen. Helaas is er vertraging, meldt Linda. Jacques Mikx, oud-LIOF-manager en tegenwoordig zelfstandig adviseur op het gebied van verduurzaming, weet wel hoe dat komt. ‘De overheid is het knelpunt’, klinkt het fel als hij de ruimte krijgt van moderator Lex Uiting. ‘Landelijke wet- en regelgeving loopt achter, bestemmingsplanwijzigingen vergen járen. In Hoevelaken zouden we 16 woningen gaan verwarmen met energie uit groene waterstof. Mag niet, er zijn geen duidelijke regels. Verder is er een gebrek aan mensen en materialen om de energietransitie op tijd te maken. We moeten versnellen.’

Boeren

Linda knikt. ‘De overheid moet meebewegen’, erkent ze. ‘Er liggen zo veel kansen en mogelijkheden. Zoals boeren die overstappen op de productie van hout of duurzame isolatiematerialen als olifantsgras, hennep of vlas. Daar is veel behoefte aan. Laten we vooral breed kijken, integraal.’
Even dreigt de stemming om te slaan richting pessimisme. ‘Met die transitie naar duurzame energie en circulaire materialen wordt het niets’, klinkt het achter in de zaal. Linda protesteert. ‘Er gebeurt veel. Veel organisaties en ondernemers zijn ermee bezig. Er zijn subsidiemogelijkheden, er is deskundigheid, het bedrijfsleven schaalt op. We moeten het samen doen.’

Aan de slag

Heeft iemand nog een mooie uitsmijter, vraagt Lex Uiting als buiten de borrel en het buffet lonken. Lieke kopt hem in: ‘Ga het gesprek aan, ga aan de slag. In je eigen omgeving. Dat werkt, zeker weten.’
 

Meer informatie

•    Meer info over duurzame isolatie
•    Meer info over de Green Deal
•    Meer info over aardgasvrije wijken.

Deel deze pagina
Liof_festival_2023_RWF-03169.jpg

Hulp nodig?

Martin Schreurs
Contactgegevens opslaan (vcard)
Bel me terug
Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam:


LIOF nieuws

Altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, trends en events die interessant zijn voor ondernemend Limburg?