Vind een adviseur

50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk, financiering en wat nu actueel is.

Nationale corona-maatregelen voor ondernemers
Nationale maatregelen voor ondernemers

Coronavirus - nationale maatregelen voor ondernemers

Het kabinet kondigde 17 maart een nationaal steunpakket met maatregelen aan om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken.
Op 7 april maakte het kabinet bekend €100 miljoen beschikbaar te stellen voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Deze leningen worden verstrekt via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland waarvan LIOF er een is. Tot 1 oktober is het mogelijk een aanvraag in te dienen.
LIOF heeft daarnaast regionale steunmaatregelen ontwikkeld. Op deze pagina vind je een overzicht van de nationale maatregelen. Voor de LIOF maatregelen, klik hier.

€300 miljoen voor overbruggingsfinanciering voor startups (update 1 oktober)
Het kabinet maakte 7 april bekend €100 miljoen beschikbaar te stellen voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Deze leningen worden verstrekt via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland waarvan LIOF er een is onder de naam Corona-OverbruggingsLening (COL). Op 20 mei stelde het kabinet € 150 miljoen extra beschikbaar en dit bedrag werd 3 juni nog eens verhoogd met € 50 miljoen. Aanvragen kan enkel online via een speciale portal en is mogelijk tot 1 oktober 2020. Meer info vind je onder de groene knop en in de infographic.

LET OP: Het is momenteel niet meer mogelijk een COL aan te vragen. Mocht het kabinet besluiten de looptijd van de COL alsnog te verlengen dan zullen wij dat via deze site, onze nieuwsbrief en social media kanalen laten weten.
 

Meer info over de COL


Nationale maatregeling vanuit de overheid 
Doel van de maatregelen is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

Inmiddels zijn de meeste regelingen open. Je vindt een visuele weergave van de maatregelen in de infographic 'Noodpakket voor banen en economie' (versie 28-mei). Heb je vragen over de maatregelen dan kun je met LIOF contact opnemen.

Juridische vragen
Boels Zanders heeft een speciale website gelanceerd met actuele info over juridische zaken. Deze site wordt constant bijgehouden en bevat antwoorden op de meest gestelde vragen. Ook is er een helpdesk geopend voor ondernemers en instellingen: 088 304 02 00.

Hulp nodig?