In drie stappen
het juiste contact


70 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

Impuls Bio-circulaire Economie Limburg (IBEL)
Ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe product-markt combinaties

Transities
Startdata

Het programma is 1 juli 2022 van start gegaan

Looptijd

Het programma loopt tot en met 31 december 2024

Doelgroep

Met name partijen die al met tuinbouwreststromen, nieuwe teelten of insecten bezig zijn

Doel

Ontwikkeling van nieuwe business cases

Kosten

Nvt

Over Impuls Bio-circulaire Economie Limburg

In Limburg spelen er best wel wat projecten en initiatieven rondom de bio-circulaire economie. De studie: Bio-circulair Limburg – kansen voor versterking van de bio-circulaire economie was de aanleiding voor Provincie Limburg om met dit programma de bio-circulaire economie een extra impuls te geven.

Voor de ontwikkeling van nieuwe product-markt combinaties met ketenpartijen is subsidie beschikbaar. Voor meer info hierover kun je contact opnemen met Sjaak Berder (contactgegevens onderaan deze pagina).

Kansrijke thema’s

Binnen het IBEL-programma ligt de focus op drie thema’s of aandachtsgebieden:

Tuinbouwreststromen
Tuinbouwreststromen zijn loofresten en 2de klasse product die bij tuinders vrijkomen gedurende het teeltseizoen. Een platform dat al enkele jaren actief is op dit thema is Platform Tuinbouwrestromen. Het platform is een gezamenlijk initiatief van LLTB en drie telers coöperaties. Binnen het IBEL programma willen we dit platform ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe product-markt combinaties op basis van organische reststromen.

Nieuwe teelten
Dit kunnen o.a. teelten zijn die een rol kunnen spelen in de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Dan moet je denken aan peulvruchtgewassen die voor humane consumptie geschikt kunnen zijn. Een andere richting zijn vezelgewassen zoals Miscanthus en vezelhennep die als alternatieve en duurzame grondstof voor de bouwsector kunnen dienen.

Insecten
Insecten zijn in staat om kringlopen te sluiten en reststromen om te zetten naar hoogwaardig eiwit. Om deze reden worden insecten steeds vaker gezien als een onmisbare schakel in de bio-circulaire keten.

Doelstelling

Vanuit de drie thema’s wordt vanuit initiatieven, projecten en platformondersteuning toe gewerkt naar nieuwe bedrijvigheid binnen Limburg. Met als concreet einddoel de oplevering van vijf financierbare business cases. Die we uiteindelijk ook echt in de markt kunnen zetten.

De gedachte hierachter is dat je vanuit de initiatieven, waar ondernemers samenkomen rondom een thema, nieuwe businessmodellen kunt laten ontstaan. Enerzijds hebben we budget om die projecten te ondersteunen. We willen platformen die er al zijn of nog ontwikkeld worden, verder professionaliseren. Anderzijds kunnen we de ketens die uit de initiatieven ontstaan, ook met financiële middelen ondersteunen.

Sjaak Berden, projectleider vertelt: 'We richten ons binnen het programma voornamelijk op partners of organisaties die al met bovengenoemde thema’s bezig zijn. Afhankelijk van de fase waarin initiatieven en projecten zich bevinden, wordt bekeken met welke ondersteuning deze het meest gebaat zijn. Dat kan variëren van het samenbrengen van alle noodzakelijke ketenpartijen tot financiële ondersteuning bij het opzetten van een pilot. Leidend hierin moet zijn dat de activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe business cases.

Belangrijke schakels in de keten

Primair is het IBEL-programma voor de primaire sector, zoals boeren, tuinders en insectenkwekers. Maar om zo’n keten tot stand te brengen hebben we ook technologie nodig. Je kunt niet zomaar van een paprikaloof producten maken. Een bewerkingsstap, vaak in de vorm van een technologie, is nodig om te komen tot een juiste product-marktcombinatie. En je hebt een aantal schakels in de keten nodig om hierin succesvol te worden. Er wordt dus ook gekeken naar de maakindustrie en de technologie die zij kunnen leveren om zo’n keten daadwerkelijk te kunnen laten functioneren.

Last but not least: je hebt natuurlijk ook afnemers vanuit de markt nodig om hiervan een succes te maken. Je kunt heel veel leuke op biomassa gebaseerde producten bedenken, maar uiteindelijk moet de markt het wel gaan oppakken. Dat is vaak lastig bij dit soort eerste initiatieven, want de markt is op dit moment ingeregeld zoals het is. We maken gebruik van alternatieve producten en je moet dus ook een beweging aan die kant tot stand brengen.

Organisaties die op (een van) deze thematieken bezig zijn willen we echt uitdagen. Heb je al voorbeelden van concrete cases? Meld je dan bij ons. We kijken samen of we die verder kunnen brengen. En ben je als bedrijf nog niet aangesloten bij een van de genoemde platformen, sluit je vooral aan! Juist door samenwerking kom je verder.'

Biobased-bouwen-uitgelicht-2.jpg
Biomassa-2000x1200.jpg

Hulp nodig?

LIOF_SJAAK BERDEN_7438.jpg
Contactgegevens opslaan (vcard)
Bel me terug
Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam:


LIOF nieuws

Altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, trends en events die interessant zijn voor ondernemend Limburg?