In drie stappen
het juiste contact


50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

18 mei 2022

Een jaar van herstel en positief resultaat van 2 miljoen

Met de presentatie van de jaarresultaten over 2021 maakte LIOF haar belofte van een jaar eerder waar: in 2021 werd versterkt ingezet op herstel, innovatie en maatschappelijke impact. Tys van Elk, directeur LIOF: “Het financiële maar ook het operationele resultaat was ondanks Covid19 positief. Belangrijk, want de negatieve gevolgen van de pandemie en de crisis in Oekraïne zijn in veel sectoren nog niet helemaal te overzien.”

Economisch herstel in 2021 maar onzekerheid voor 2022 
Net als in 2020 wierp de Covid19-pandemie ook in 2021 een slagschaduw over de mondiale economie. Covid19 bepaalde veel langer dan gehoopt de agenda’s, verschillende lockdowns trokken een zware wissel op de meeste sectoren maar met name op de horeca, retail, cultuur en de toeristische sector. Vanzelfsprekend bleven Nederland en Limburg niet buiten schot, maar het tweede crisisjaar hakte er minder zwaar in dan eerder verwacht. Al in de loop van het verslagjaar tekende zich een krachtig economisch herstel af. Ondanks dat Covid19 voorbij lijkt, brengt de huidige geopolitieke crisis rond Oekraïne echter veel onzekerheid met zich mee en kunnen we de gevolgen voor de Limburgse economie nog niet overzien. 

De kerncijfers in vogelvlucht
De resultaten op de drie kerntaken van LIOF – innoveren, internationaliseren en investeren – waren positief en de realisatie lag integraal boven de doelstellingen. Er werden maar liefst 170 innovatieprojecten gerealiseerd met een projectvolume van € 19,0 miljoen en 11 business development cases met een projectvolume van € 12,8 miljoen. Op het vlak van internationaliseren was sprake van 13 vestigingen en uitbreidingen in Limburg met een investeringsvolume van € 239,3 miljoen en 977 arbeidsplaatsen. En op het vlak van ondernemen in het buitenland  werden ondanks de Covid19-beperkingen toch nog 3 handelsmissies met 21 deelnemers en 101  matchmakings tussen Limburgse MKB’ers en buitenlandse handelspartners gerealiseerd. Rondom de kerntaak investeren werden 29 investeringen gerealiseerd met een totaal investeringsvolume van € 19,4 miljoen.

Op weg naar een duurzame economie
Tys van Elk, directeur van LIOF: “2021 was naast inzet op herstel voor LIOF ook het 1e jaar van de nieuwe meerjarenplan periode met een duidelijke focus op het creëren van economische en maatschappelijke impact. We werken toe naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg waarbij de transities energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering en de Sustainable Development Goals (SDGs) centraal staan. Door middel van fondsen, programma’s en projecten jagen we innovaties aan en stimuleren we duurzame groei. En bij onze participaties sturen we op maatschappelijke impact en nemen we de ondernemer mee in zijn traject richting maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ons streven is om met onze resultaten te gaan voor 100% koppeling met de SDG’s.“

Vooruitblik 2022
De bedreigende situatie in Oost-Europa maakt meer dan ooit duidelijk dat we nog een weg te gaan hebben met de SDG’s. Ondanks dat het vooral een humanitaire crisis is zijn er ook grote economische gevolgen. Deze pleiten voor een versnelde transitie naar een circulaire economie op basis van duurzame opgewekte energie en hier ligt een rol voor Limburg en LIOF weggelegd. LIOF wil nog nadrukkelijker de rol nemen als verbinder van ecosystemen en aanjager van transities. Zowel organisatorisch als financieel staat LIOF er goed voor in 2022. Die positie zullen we actief inzetten om de regionale, nationale en mondiale doelstellingen te bereiken.

Naar het Jaarverslag 2021

Enkele voorbeelden
Een voorbeeld van een duurzame innovatie is Looop, een Agrofood-platform voor reststromen als belangrijk instrument om de transitie naar kringloop-landbouw in Noordwest-Europa te versnellen. Met als beoogde impact: het reduceren van productie en gebruik van eerstegraads grondstoffen (soja, tarwe, etc.) en het produceren van volwaardig veevoeder uit afvalstromen afkomstig van de levensmiddelen- & fermentatie-industrie (SDG’s 12 en 17). Looop werd door LIOF begeleid tijdens de eerste editie van het Business Innovation Program Food, een gezamenlijk programma van de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROMs). 

Met de investering in Mediaan ondersteunde LIOF indirect ondernemingen bij het realiseren van ontwikkelingen op het gebied van business transformatie, technologische innovatie en/of data gedreven organisatie door combinatie van digitale business en organisatorische expertise. Mediaan levert een bijdrage aan de innovatie van ondernemingen door het toepassen van slimme technologieën en slimme processen (SDG’s 3, 7, 9 en 12). De financiering werd verstrekt in 2015 en beëindigd eind 2021. 

Sekisui is een wereldwijd toonaangevende onderneming in voornamelijk chemie en produceert (onder andere) kunststof spoorwegbielzen ter vervanging van bielzen gemaakt van hout of beton. Beoogde impact: verlaging gebruik en verspreiding van zeer zorgwekkende (waaronder kankerverwekkende) stoffen zoals nu toegepast voor conservering hout en minder gebruik van beton en daardoor verlaging van CO2-uitstoot. LIOF was betrokken bij de uitbreiding van hun investering in Limburg met beoogde positieve impact op de SDG’s 3, 13 en 15.

Vragen?

Hortense Janssen
Contactgegevens opslaan (vcard)
Bel me terug
Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam:


LIOF nieuws

Altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, trends en events die interessant zijn voor ondernemend Limburg?