Vind een adviseur

50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk, financiering en wat nu actueel is.

20 mei 2020

Groei innovatie, nieuwe business en werkgelegenheid

Vandaag presenteerde LIOF samen met de aandeelhouders Provincie Limburg en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het jaarverslag van LIOF over 2019. De resultaten zijn positief: ten opzichte van 2018 werden nog meer bedrijven ondersteund met innovatieprojecten. Er werd meer geïnvesteerd in new business development cases en nieuwe participaties en buitenlandse bedrijven zorgden voor de groei van werkgelegenheid. LIOF realiseerde in 2019 een positief financieel resultaat met een winst van € 1,2 miljoen. De geboekte winst vloeit terug in de Limburgse economie en wordt geïnvesteerd in het Limburgse MKB.

Terugblik goed, vooruitblik zorgelijk
Met positieve operationele en financiële resultaten is de terugblik op 2019 goed te noemen.  LIOF kreeg er twee nieuwe taken bij die internationale uitbreiding mogelijk maakten: Versterking van de Euregio en Exportbevordering. Deze taken hebben als doel internationale kennis, markten, netwerken en financiering te ontsluiten voor de Limburgse ondernemers. 
De vooruitblik voor 2020 is minder rooskleurig. De impact van COVID-19 zal groot zijn en zijn sporen achterlaten bij ondernemend Limburg. Met eigen maatregelen en nationale maatregelen zoals de Corona-OverbruggingsLening (COL) probeert LIOF ondernemers door de coronacrisis te loodsen. Maar niet alle ondernemingen zullen het hoofd boven water houden en dit zal ook een negatief effect op onze resultaten van 2020 hebben.

LIOF financiert ook met maatschappelijk rendement
In 2019 investeerde LIOF in totaal een bedrag van ongeveer € 16 miljoen middels 36 financieringen. LIOF investeerde zowel via het eigen LIOF Participatiefonds als de fondsen in beheer voor de Provincie Limburg: het MKB Leningenfonds (MKBLF) en het Limburg Business Development Fonds (LBDF). LIOF is actief in vroege fase financiering en ondersteunt startups en scale-ups daar waar marktpartijen dat niet doen omdat het vaak  financieringen met een hoger risico betreft. Bij financieringen wordt niet alleen gekeken naar het directe effect op de werkgelegenheid maar ook naar de maatschappelijke impact en duurzame groei en versterking van de economische structuur in Limburg. Een voorbeeld hiervan is Medace, een dienstverleningsmodel met lab faciliteiten waar startups een medisch concept tot product kunnen ontwikkelen en zo sneller en efficiënter naar de patiënt kunnen brengen. LIOF heeft naast kapitaal ook een regierol in dit project en investeert hiermee  in maatschappelijke impact, nl. het ecosysteem voor startups in life sciences & health in Limburg.

Limburg innoveert en creëert banen voor morgen
Vanuit de kerntaak Business Development ontvingen 195 MKB’ers in 2019 ondersteuning bij innovatietrajecten voor de ontwikkeling van een innovatief product, dienst, proces of bedrijfsmodel met een totale projectomvang van ongeveer € 27 miljoen. Daarnaast hielp LIOF 11 bedrijven bij het naar de markt brengen van innovatieve producten en diensten met een totale financiële omvang van bijna € 11 miljoen. Het project Slimmer Logistiek E-fulfilment Management (SLEM) is een voorbeeld van zo’n innovatietraject. Binnen SLEM werken 15 ondernemingen gezamenlijk met enkele kennisinstellingen aan de digitalisering van de logistieke afhandeling van e-commerce. Van data-uitwisseling, tot douanetoezicht en -handhaving, tot automatisering en robotisering. Het project leidt tot efficiëntere logistiek, met minder impact op de omgeving en tot grotere concurrentiekracht van de betrokken ondernemingen. 
Met ondersteuning van regionale en nationale partners vestigden 13 buitenlandse ondernemingen zich in Limburg of breidden hun bestaande vestigingen uit. Zij verwachten zo’n € 39 miljoen te investeren en circa 640 arbeidsplaatsen te creëren. 

“Naast het blijven ondersteunen van de Limburgse economie door het creëren van ruimte voor ondernemerschap, kennisontwikkeling en innovatie, staan we voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen”, aldus gedeputeerde Joost van den Akker (Onderwijs, Economie en Sport), die tevreden is over de resultaten. “Voor Limburg zijn de komende jaren innovatie en vergroening van de (vrijetijd)economie van belang. We zijn blij dat het LIOF daar een programma voor ontwikkelt.”

Tys van Elk, directeur van LIOF: “2020 wordt een zwaar jaar, niet alleen voor LIOF. Naast acute crisisbestrijding moeten we ons ook richten op de periode na COVID-19 en de Limburgse economie toekomstbestendig maken en houden. In 2019 zijn we daarom begonnen met de uitvoering van de nieuwe internationale taken waarvoor we met (Eu)regionale en (inter)nationale partners zijn gaan samenwerken. Ook hebben we het meerjarenplan 2021-2025 geschreven dat zich juist richt op een duurzame toekomst met focus op maatschappelijke transitieopgaves zoals gezondheid, energie en grondstoffen & circulaire economie. We willen ons de komende jaren hard maken deze transities toegankelijk en werkbaar te maken voor de Limburgse ondernemer en zo een toekomst na de coronacrisis zeker te stellen. Voor nu staat uiteraard het ondersteunen van bedrijven die door COVID-19 geraakt zijn hoog op de agenda.”

Vragen?

Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam: