In drie stappen
het juiste contact


50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

3 december 2020

Nieuwe ontwikkelprogramma LIOF van start: slim, duurzaam en met impact op gezondheid ondernemen

Vandaag presenteerde LIOF samen met aandeelhouders Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het nieuwe ontwikkelprogramma van LIOF: LimburgToekomstbestendig. 
Dit nieuwe programma slaat een brug tussen de economische potentie van de provincie Limburg en de maatschappelijke opgaven waar we provinciaal en landelijk voor staan. Slim, duurzaam en gezond zijn de opgaven waar het programma zich op richt.

Limburg innoveert en maakt impact
Vanuit haar kerntaak Business Development heeft LIOF de afgelopen jaren een aantal programma’s uitgevoerd: LimburgAgrofood, LimburgLogistiek en LimburgMakers. Deze programma’s waren gericht op het aanjagen van innovatie in de drie Limburgse topsectoren en de programma’s hebben veel innovaties bij Limburgse bedrijven ondersteund. 

Met het nieuwe meerjarige programma LimburgToekomstbestendig worden alle Limburgse topsectoren en innovatiegedreven missies bediend. In totaal is er bijna 9 miljoen beschikbaar voor duurzame innovaties die de economische potentie en concurrentiekracht van mkb’ers in Limburg versterken en impact hebben op maatschappelijke opgaven. 

Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport): “Limburg wil de innovatiefste, aantrekkelijkste en gezondste provincie van Nederland zijn. Ons missiegedreven economisch beleid richt zich daarom op het verduurzamen van bedrijven, van voedselproductie en van industrie. Het ondersteuningsprogramma LimburgToekomstbestendig brengt de missies tot uitvoering om Limburgse ondernemers doelgericht te laten innoveren.”

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Limburg bruist door alle innovatieve ondernemers die er zitten, van de chemie tot de bouw en van voedsel tot logistiek. Ik wil hen ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Waar de wereld mee geholpen is, en waar we als land ook onze banen en inkomsten vandaan halen. LIOF speelt daar een sleutelrol in. Zij kennen de ondernemers in hun regio het beste en kunnen ze daarom optimaal bijstaan. Dit nieuwe programma gaat Limburg en Nederland veel brengen."

Wie zijn die topsectoren?
Focussectoren in Limburg zijn mkb’ers actief in de industrie (w.o. chemie en materialen), logistiek, agrofood, bouwnijverheid, waterbedrijven & afvalbeheer, energievoorziening en cross-overs. Zij kunnen via het nieuwe programma advies en hulp krijgen bij innovatie-initiatieven en zij kunnen een financiële bijdrage in de projectkosten aanvragen. Deze kan oplopen tot € 50.000. De  ondersteuningsinstrumenten zijn gericht op de maatschappelijke opgaven slim (digitalisering), duurzaam (circulariteit en energie) en gezond (gezondheid).

Met regionale, nationale en internationale partners
LIOF doet dit niet alleen. Stakeholders onder wie regionale en Euregionale partners, kennis- en onderwijsinstellingen en de Brightlands campussen spelen een essentiële rol in het programma. Door kennis en kunde maar ook netwerken te bundelen wordt de impact vergroot. De samenwerking tussen sectoren en over de sectoren en grenzen heen biedt veel voordelen.

Bert de Wit, manager Business Development bij LIOF: “Zonder onze partners, ons netwerk is het onmogelijk om een slimme, duurzame en gezonde economische structuur in Limburg te realiseren. We hebben elkaar nodig om die economische structuur naar een hoger plan te tillen en de maatschappelijke opgaven samen aan te pakken. De komende tijd gaan we daarom samen met onze partners, ook in de Euregio, actief aan de slag met het programma. Uiteraard speelt het mkb in Limburg de cruciale rol bij het realiseren van deze ambitie. We roepen hen dan ook op contact met ons op te nemen over het programma en samen aan de slag te gaan met innovatieve initiatieven binnen de drie opgaven: slim, duurzaam en gezond.”

Wat hebben de vorige programma’s opgeleverd?
Met zo’n 300 geïnitieerde, ontwikkelde en gerealiseerde innovatieprojecten, met een totale projectwaarde van ruim 31 miljoen, zijn de eerder uitgevoerde programma’s LimburgMakers, LimburgAgrofood en LimburgLogistiek zondermeer succesvol.  Meer dan 1.350 mensen werden via diverse communities intensief met elkaar verbonden en er werden bijna 30 samenwerkingsprojecten geïnitieerd. Een resultaat van omvang en een mooie basis voor een vervolg onder de naam LimburgToekomstbestendig.

Programma LimburgToekomstbestendig

Vragen?

Hortense Janssen
Contactgegevens opslaan (vcard)
Bel me terug
Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam: