Door computermodellen met slimme algoritmen kan het ook de effecten berekenen van ingrepen in een omgeving, bijvoorbeeld van de aanleg van een nieuwe weg op toekomstige verkeersstromen in een betreffend gebied.

In drie stappen
het juiste contact


70 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

foto StraTopo.jpg

StraTopo genereert geografische gegevens op maat over ruimtelijke omgevingen

‘Ik werd getipt over LIOF als partij die ondernemers kan helpen bij slimme innovaties’

Sven Reulen, StraTopo-oprichter en -directeur.

LIOF helpt deze ondernemer met:

het AdviesProject vanuit het innovatieprogramma LimburgToekomstbestendig. Binnen het AdviesProject kunnen ondernemers financiering krijgen voor het in huis halen van externe expertise rondom de haalbaarheid van een innovatief product, proces of ketenontwikkeling. Bij het AdviesProject wordt de helft van de advieskosten van de voorziene innovatie vergoed, tot een maximaal bedrag van 7.500 euro.

Meer weten?

Over StraTopo

StraTopo genereert geografische gegevens op maat over ruimtelijke omgevingen. Door computermodellen met slimme algoritmen kan het ook de effecten berekenen van ingrepen in een omgeving, bijvoorbeeld van de aanleg van een nieuwe weg op toekomstige verkeersstromen in een betreffend gebied. Ingenieursbureaus, onderzoeks- en vastgoedpartijen passen deze zogenoemde geodata-technologie toe in processen voor wijkvernieuwing, beleidsbepaling, ondersteuning van stedenbouwkundige principes, en om inzicht te geven in de bereikbaarheid na stedenbouwkundige wijzigingen.

StraTopo biedt haar oplossingen aan als flexibele webservices die afnemers kunnen integreren in hun eigen werkprocessen. Via een abonnement op het StraTopo-platform zijn alle live webservices permanent toegankelijk.

 

LIOF en StraTopo

Sven Reulen, StraTopo-oprichter en -directeur, vertelt:

Met vier medewerkers en een paar ton omzet kan het Maastrichtse StraTopo niet lukraak experimenteren met innovaties. Maar innovatie is wel essentieel voor dit zeer technische bedrijf om voor klanten relevant te blijven. Hoe fijn is het dan dat LIOF bestaat. Met het programma LimburgToekomstbestendig ondersteunt LIOF Limburgse startups, scale-ups en het MKB bij innovaties met economische en maatschappelijke impact. LIOF gaf StraTopo met een financiële ondersteuning net dat zetje in de rug waardoor een anders te dure innovatie financieel haalbaar werd. 

Van productontwikkeling op basis van slimme techniek

LIOF ondersteunt innovatie via drie financieringsinstrumenten, waarvan het AdviesProject er één is. Binnen het AdviesProject kunnen ondernemers financiering krijgen voor het in huis halen van externe expertise rondom de haalbaarheid van een innovatief product, proces of ketenontwikkeling.

Bij het AdviesProject wordt de helft van de advieskosten van de voorziene innovatie vergoed, tot een maximaal bedrag van 7.500 euro. StraTopo kreeg dit maximale bedrag, want het totale adviestraject kostte 15.000 euro. Voor dat bedrag maakte het bedrijf vier maanden lang gebruik van de diensten van lean startup specialist Joris Heine, eigenaar van het bureau Valoop. StraTopo-oprichter en -directeur Sven Reulen leerde hem kennen tijdens een ondernemers meet-up in Maastricht: ,,Ik vertelde Joris dat wij het bij StraTopo moeilijk vinden om vanuit de techniek een product op de markt te zetten waarop wij vervolgens kunnen doorschalen. Joris bleek op dat gebied juist veel ervaring te hebben. Dat was dus een mooie match.” 

Welke innovatie werd op haalbaarheid getoetst?

Reulen legt uit hoe het AdviesProject verliep en wat het opleverde: ,,De financiering voor het AdviesProject kreeg ik toegekend na enkele oriënterende gesprekken en het indienen van het aanvraagformulier. De financieringsaanvraag was gericht op advies rondom de ontwikkeling van een zogenoemde Area Scan: een tool die de voorzieningenscore van een gebied berekent bij elke ingegeven locatie. Deze score wordt door allerlei factoren bepaald, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een basisschool, een kinderdagverblijf, een supermarkt, maar ook de bevolkingsdichtheid, de afstand tot de snelweg, enzovoort. Tijdens het traject bleek dit product helaas niet te voorzien in een marktbehoefte.''

Naar een standaard werkwijze bij productontwikkeling

Hoewel een forse tegenvaller, leverde het AdviesProject wel iets anders op wat uiteindelijk misschien nog wel waardevoller uitpakt voor StraTopo: een gestructureerde, standaard werkwijze bij productontwikkeling, die de kans op marktsucces vergroot. De 250 uur advies van Joris Heine leidden tot:
• Een vaste methode waarmee klanten door een verkooptraject worden geleid, gebaseerd op data van de klantrespons in elke fase van het verkooptraject
• Een interview monitoring script met de belangrijkste te stellen vragen.
• Een Business Proces Model per klantsegment, als middel om te leren waarom klanten iets
wel of niet kopen.
• Branding: het door communicatie in lijn brengen van de marktperceptie en de werkelijke identiteit van StraTopo.

“Door deze nieuwe standaard werkwijze gaan wij minder tijd verspillen aan innovaties die niet voorzien in een marktbehoefte”

Meer tijd en geld naar de juiste dingen

Reulen legt de winst van het AdviesProject concreter uit: ,,Door deze nieuwe standaard werkwijze gaan wij minder tijd verspillen aan innovaties die niet voorzien in een marktbehoefte. Dat is misschien wel de allergrootste winst; wij hebben als bedrijf namelijk moeite om te bepalen wanneer we moeten stoppen met iets na te streven waarvan we niet weten of het tot iets leidt. Tegelijkertijd houden wij door de nieuwe werkwijze meer tijd, middelen en focus over voor een - ook nog eens - efficiëntere ontwikkeling van innovaties die juist wel kansrijk zijn. Wij zijn in 2019 opgericht. Dit bedrijf is nog jong, klein en dus potentieel kwetsbaar. Het is daarom belangrijk dat de efficiëntie en succesratio van onze productontwikkeling wordt verbeterd. Wij willen bovendien toewerken naar een situatie dat steeds meer afnemers onze slimme oplossingen integreren in hun werkprocessen (zie uitgelicht). Ingenieurs-, onderzoeks- en vastgoedadviesbureaus kunnen namelijk veel investeringen in dure bereikbaarheids- en andere onderzoeken achterwege laten als zij via een abonnement op StraTopo constant zijn aangesloten op de laatste versies van onze slimme technologie.”

Innoveer je? Haal expertise in huis met het AdviesProject

Is jouw bedrijf ook bezig met een innovatief product, proces of een interessante keteninnovatie waarvan je de technische of economische haalbaarheid wilt laten toetsen door een externe deskundige? Haal de juiste expertise in huis met het AdviesProject. Klik hier voor meer informatie of neem contact met ons op om de mogelijkheden voor jouw bedrijf te bespreken. Bij toekenning van de aanvraag krijg ook jij 50% van de advieskosten vergoed, tot een maximum van 7.500 euro.

Deel deze pagina

Deze testimonial is van november 2o21.

https://www.stratopo.nl/

Hulp nodig?

Liof Rob Wammes_6617.jpg
Contactgegevens opslaan (vcard)
Bel me terug
Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam:


LIOF nieuws

Altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, trends en events die interessant zijn voor ondernemend Limburg?