In drie stappen
het juiste contact


70 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

Chipmunk-0143.jpg

Chipmunk Health: hoe maken we je leven makkelijker?

‘Chipmunk is er voor de arts én de patiënt. Onze data-analyse helpt de artsen om beslissingen te nemen. En de patiënt krijgt in zijn persoonlijke Chipmunk-omgeving meer inzicht in zijn gezondheid. De grote winst? Meer kwaliteit van leven voor de patiënt én betere en betaalbaardere zorg.’

Erik Duijsens, oprichter en CEO Chipmunk

LIOF helpt deze ondernemer met:

Chipmunk zocht contact met LIOF bij de start van het bedrijf. LIOF zag al snel de toegevoegde waarde van deze slimme startup en hielp met financiering. Patricia de Kort, investment manager: “De zorg loopt al jaren over, chronische patiënten kunnen hiervan de dupe zijn. Dit is nog eens enorm versterkt door COVID-19 uiteraard. Chipmunk biedt hiervoor een direct toepasbare en betrouwbare oplossing. Een dergelijk initiatief steunen wij graag.”

Meer weten?

Over Chipmunk

Het is geen app. Het is niet ingewikkeld. Je hebt alleen stroom en internet nodig. Met Chipmunk Health kunnen huisartsen, specialisten en andere zorgverleners patiënten op afstand monitoren, begeleiden en behandelen. Patiënten hoeven niet meer regelmatig naar een praktijk of controle te komen. Artsen krijgen alle data die zij nodig hebben via een speciaal apparaat. Een virtuele zorgoplossing dus. Slim!

LIOF en Chipmunk

 

Hoe werkt het dan precies? 

Erik legt het uit. “Stel, je hebt een chronische aandoening en je gaat hiervoor regelmatig op controle. Dat is belangrijk, omdat jij en je zorgverleners willen weten hoe het met je gezondheid gaat. Met Chipmunk gebeuren die controles grotendeels op afstand. Gewoon bij je thuis dus.” 

Zelf meten is op tijd weten

“Je krijgt van ons hiervoor alle apparatuur die je nodig hebt. Zoals een bloeddrukmeter, saturatiemeter, thermometer, activiteitentracker en een kastje om de meetwaarden veilig te versturen. Elk meetapparaat verstuurt de gegevens automatisch naar Chipmunk. Ook vul je regelmatig een vragenlijst in. Een verpleegkundige van Chipmunk of de eigen huisarts bekijkt de gegevens en de antwoorden. Zo kunnen zij mogelijke risico’s vroeg signaleren. En erger voorkomen.”

“De zorg loopt al jaren over”
 

Virtueel voor zoveel voordeel

Erik geeft aan waarom hij zo gepassioneerd is over zijn Virtuele Kliniek: “Zorguitgaven nemen elk jaar toe en de problemen om voldoende personeel te vinden ook. Virtualisering van de gezondheidszorg is daarom noodzakelijk. Om de zorg toegankelijk te houden en kwaliteit te kunnen garanderen. Een belangrijk effect van onze Virtuele Kliniek is daarnaast dat patiënten zelf bewuster met hun gezondheid bezig zijn. Dit helpt om (grotere) problemen te voorkomen.”

“In Nederland heeft meer dan 50% van de bevolking 
1 of meer chronische aandoeningen”


Meer dan een Zoomcall of online kalender

Erik vult aan: “In Nederland heeft meer dan 50% van de bevolking een of meer chronische aandoeningen. Bij 75-plussers is dat zelfs meer dan 90%. Door de vergrijzing nemen de problemen alleen maar verder toe. De chronische zorg loopt voor 95% via de huisarts. Maar juist daar is de druk erg hoog en de noodzaak voor digitale zorgoplossingen groot. Dan bedoel ik geen oplossingen als Zoomcalls of digitale agenda’s. Maar juist patiëntgerichte, data-gedreven oplossingen die leiden tot betere zorg tegen lagere kosten.” 

In binnen- en buitenland

Het doel van Chipmunk was om een thuismonitoringsplatform te ontwikkelen. Erik: “Waarmee we de kwaliteit van leven van (chronische) patiënten kunnen verbeteren door vroege signalering en het voorspellen van een bepaald verloop.” En dat is gelukt. Het Limburgse Chipmunk Health levert haar Virtuele Kliniek inmiddels aan artsen en klinieken in Nederland, Duitsland en Canada. “Ook hebben we naast ons kantoor in Heerlen een kantoor in Canada.”

“Innoveren doen we met elkaar”


“Wij geloven in open innovatie” 

Erik: “Samenwerking met anderen is voor ons vanzelfsprekend én onmisbaar. Zo werken wij samen met Mabs4.0 in Heerlen voor onze software-ontwikkeling, Philips Health Suite Digital Platform in Cambridge levert de beste cloudoplossing en we werken samen met Cassia Networks in San Jose, California voor betere bluetooth-verbindingen en device management. En niet te vergeten Meditta Zorg in Sittard natuurlijk: de eerstelijns zorggroep met maar liefst 200 huisartspraktijken in Limburg.”

Chipmunk maakt grote sprongen vooruit

Na 3 jaar ontwikkelen, samen met artsen en patiënten, is Chipmunk in de zomer van 2020 begonnen met geleidelijk opschalen. Erik: “In Nederland gebruiken inmiddels meer dan 20 huisartspraktijken de Virtuele Kliniek voor de chronische zorg van patiënten. Ook ziekenhuizen verkorten nu al de ligduur van patiënten door Chipmunk in te zetten na het ontslag van een patiënt.” 

“Ons product is in de basis af. 
Nu is het tijd voor opschalen.”

 

Gouden tip voor succesvol ondernemen? 

Erik heeft niet 1 gouden tip, maar hij deelt wel graag het ‘evangelie’ van Chipmunk met andere ondernemers: 

  • “Doe geen aannames over wat de gebruikers willen, maar betrek ze bij de ontwikkeling.
  • Werk evidence-based. Want zonder wetenschappelijke onderbouwing heb je in de gezondheidszorg geen businesscase.
  • Denk bij elke stap die je zet of dat wat je doet schaalbaar is. Oftewel: kun je groeien? Kun je je aanpassen aan de toekomstige ontwikkelingen in jouw markt?” 

“Dit heeft ons in ieder geval geholpen om ons te brengen waar wij nu zijn. Wie weet kan dit ook andere ondernemers inspireren!” 

Meer informatie: www.chipmunkhealth.nl

Deze testimonial is van april 2021.

Fotografie: Ron Wiersma (ronwiersma.nl)

Deel deze pagina

Meer weten?

LIOF nieuws

Altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, trends en events die interessant zijn voor ondernemend Limburg?