In drie stappen
het juiste contact


50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

Innovatieproject LimburgMakers

Het innovatieproject is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een innovatief product of innovatieve dienst. Je hebt een idee en zoekt hulp in de uitwerking van je plan of een tegemoetkoming in de projectkosten. LIOF kan dan bijdragen in deze kosten middels een subsidie en helpen bij de laatste stap van productontwikkeling naar marktintroductie.

Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen

Vanwege de uitgeputte budgetten is het programma LimburgMakers afgelopen.

Wij werken samen met de Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan een volgend programma voor Limburgse ondernemers met daarin nieuwe ondersteuningsmogelijkheden. Via deze website en onze nieuwsbrief houden we je hierover op de hoogte.  Meld je aan voor onze nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte!

Declaraties kun je nog gewoon indienen. De werkwijze staat op deze pagina.

Een declaratie indienen

Hoe regel je dat?


Aan het einde van het innovatieproject kun je de kosten declareren. Om een declaratie in te dienen doorloop je de volgende stappen:

  1. Download het declaratieformulier
  2. Vul het formulier in
  3. Kijk goed welke documenten je moet meesturen met je declaratieformulier
  4. Mail het declaratieformulier naar: limburgmakers@liof.nl.

Wij controleren of je einddeclaratie correct en compleet is. Als de declaratie correct en compleet is ontvang je hierover bericht en wordt het subsidiebedrag uitgekeerd.

Klik hier voor het subsidiereglement.
 

Er zijn enkele documenten die je verplicht moet meesturen om aan de voorwaarden te voldoen:

  • Een bevoegdelijk ondertekend betalingsverzoek in de eigen huisstijl van de aanvrager. Het betalingsverzoek vermeldt ten minste het te betalen bedrag exclusief BTW en het IBAN nummer van de aanvrager
  • Het declaratieformulier met de beschrijving van de projectresultaten
  • Een rapport van bevindingen, opgesteld door je accountant, conform het LimburgMakers accountantsprotocol.
     

Hulp nodig?

Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam: