Vind een adviseur

50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk, financiering en wat nu actueel is.

Coronacrisis en steunmaatregelen

Het coronavirus raakt ook ondernemend Limburg. Er zijn landelijk en provinciaal veel initiatieven ontstaan om de ondernemers te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

In april werd €100 miljoen toegekend voor de Corona-OverbruggingsLening (COL) aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers. Dit bedrag werd eind mei verhoogd naar €300 miljoen. 

Op deze pagina informeren wij jou over de COL, onze eigen steunmaatregelen en de initiatieven van onze partners.

Corona Rebuild Programma.jpg

De Corona-OverbruggingsLening (COL)


De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de € 50.000,- en € 2 miljoen. EZK heeft in totaal € 300 miljoen beschikbaar gesteld.

Meer informatie over criteria en aanvragen is te vinden op de site van rom-nederland.

Eigen steunmaatregelen LIOF


Om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken heeft LIOF diverse steunmaatregelen ontwikkeld. 

Verlenging projecttermijnen voor lopende subsidies

De business developers en investment managers van LIOF zijn met hun relaties in gesprek over het verlengen van projecttermijnen voor lopende LIOF subsidies. Dat betekent concreet dat MKB’ers die binnen drie maanden voor afloop van hun subsidietermijn staan - en uitloop verwachten door het coronavirus - tot maximaal zes maanden extra tijd kunnen krijgen om hun project af te ronden en de eindafrekening in te dienen. Hierdoor kunnen ondernemers toch aan de subsidievoorwaarden voldoen en de kosten vergoed krijgen. En continueren we innovatie en bedrijvigheid in Limburg. Ondernemingen die hun project binnen de reguliere termijn afronden zullen de projectkosten snel vergoed krijgen.

Opschorten aflossingen en rente (voor eigen en beheerde fondsen)

Een tweede maatregel die we genomen hebben is het opschorten van aflossingen en rente op lopende financieringen. Dat doen we - op verzoek van de ondernemer - voor een periode van drie maanden voor het LIOF Participatiefonds en voor het Limburg Business Development Fonds (LBDF) en MKB Leningenfonds (MKBLF) die LIOF voor de Provincie Limburg beheert. Als ondernemers de termijn van drie maanden willen verlengen wordt de opschorting in overleg verlengd tot (maximaal) zes maanden. Hiermee willen we bereiken dat ondernemers hun geld zo lang mogelijk vasthouden voor salarissen en andere urgente uitgaven en de zogenaamde 'cash out' naar LIOF toe tot een minimum beperken. 

Voorschotten op verstrekte subsidies

Wij willen de ‘innovatiemotor’ bij het Limburgse MKB zo veel mogelijk draaiende houden. Nu, maar zeker ook als de piek van de coronacrisis voorbij is, zullen innovatieve producten, diensten en processen bijdragen aan het concurrentievermogen van bedrijven. Om ondernemers in staat te stellen hun innovaties nu door te zetten, kunnen wij als crisismaatregel een voorschot van 80% op toegekende subsidies vanuit de programma’s LimburgAgrofood, LimburgLogistiek of LimburgMakers verstrekken. MKB’ers kunnen via een beknopt onderbouwd verzoek zo’n voorschot bij ons aanvragen. Als het verzoek wordt gehonoreerd ontvangt de betreffende MKB’er op korte termijn dit voorschot of een uitbreiding op een eerder betaald voorschot. De MKB’ers die in aanmerking komen voor een eventueel voorschot hoeven zelf geen actie te nemen en ontvangen meer informatie per mail.

Ondersteuning met partners in Limburg


MKB-Limburg heeft een digitaal platform opgericht waar Limburgse MKB-ondernemers terecht kunnen met hun vragen. Er zijn 50 partners aangesloten waaronder gemeenten, kennisinstellingen en LIOF.  Alle organisaties hebben experts die verbonden zijn aan dit platform met elk een eigen expertise en achtergrond. Deze experts zijn digitaal beschikbaar om de ondernemers te helpen. 

Daarnaast is er de Impact Scan om inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op ondernemingen. Deze informatie wordt gedeeld met beleidsmakers en bestuurders om goed onderbouwd beleid te maken en snelle maatregelen te kunnen nemen.

De LLTB heeft een eigen crisisaanpak uitgerold en is landelijk met verschillende bestuurders en medewerkers aangehaakt via LTO Nederland. De LLTB Infolijn (06-83776001) is voor alle leden zeven dagen per week van 8 tot 21 uur bereikbaar.

Contact