LIOF ACTUEEL

14 december, 2018

Start grootste Europese programma met zware elektrische trucks

Het INTERREG project ‘electric Green Last Mile’ (eGLM) rolt de eerste
zeven volledig elektrische nul emissie 44tons trucks van Europa uit, inclusief de nieuwe standaard voor ultra snelladen bij zwaar transport. Samen met de provincies Limburg (NL) en Nordrhein Westfalen (D) presenteerde het projectteam het programma, de truck en de laadinfrastructuur op het Ministerie van Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie in Düsseldorf. FRAMO onthulde
vanmiddag het pre-model van de e-truck met INTERREG voorzitter Michiel Scheffer en minister Pinkwart van Noordrijn-Westfalen.

Michiel Scheffer, Voorzitter van het Comité van Toezicht INTERREG Deutschland-Nederland en gedeputeerde Economie, Innovatie en Europa van provincie Gelderland: “INTERREG maakt werk van open grenzen door Nederlands-Duitse innovaties te stimuleren. Met het eGLM project bieden we een slimme en schone oplossing voor het
vrachtvervoer van de toekomst. Goed voor de economie, goed voor het milieu”.

Minister Pinkwart: “Wij willen in Noordrijn-Westfalen pionierswerk in elektrische mobiliteit verrichten. De provinciale overheid heeft dit thema als speerpunt sinds haar benoeming. De ligging met haar optimale vervoersverbindingen naar Nederland, België en Frankrijk, evenals haar expertise op het gebied van logistiek, creëert
de ideale omgeving om de toekomst van mobiliteit in het hart van Europa actief vorm te geven. Het eGLM-project is een voorbeeld van goede grensoverschrijdende samenwerking, die het concurrentievermogen van de grensregio’s kan versterken”.

Heavy duty trucks
Het Europese INTERREG-project ‘electric Green Last Mile’ (eGLM) richt zich op zware distributie, in korte rondes van max 150 km in de regio van de Europese logistieke hotspots Venlo (Nederland) en Duisburg (Duitsland). Schoon, stil en milieuvriendelijk transport in real time situaties. Tijdens het hele project zullen de elektrische
trucks en laadinfrastructuur worden getest en gemonitord. Op gebied van techniek maar ook op inzet. Dit wordt in samenwerking gedaan met de Hogeschool Fontys en de FH Aachen. De resultaten zullen worden gedeeld om zo bij te dragen aan de versnelling van het verduurzamen van de transportsector.

Joost van den Akker, Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur van de Provincie Limburg: “De trucks en hun optimale gebruik staan centraal. Daarom wordt gestart met dedicated gebruik van de trucks door de projectpartners, waarna gedurende het project het sharing-aspect wordt ontwikkeld. De investeringen in elektrische
vrachtwagens zijn anno 2018 nog hoog voor bedrijven. Het gemeenschappelijk investeren in oplaadinfra is een extra
horde die eGLM zal wegnemen”.

Meer informatie: www.eglm.eu