Vind een adviseur

50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk, financiering en wat nu actueel is.

26 november 2020

Update over Corona-OverbruggingsLening

Op 27 oktober 2020 presenteerde het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket. Er is besloten de COL te verlengen om zo liquiditeit voor start- en scale-ups en non-bancaire financiers beschikbaar te houden (zie Kamerbrief). 
De verlenging van de COL en andere crisismaatregelen ligt momenteel voor in Brussel voor staatssteunnotificatie. 
Zodra het akkoord van de Europese Commissie ontvangen is, zal de aanvraagportal voor de COL worden heropend. Het bericht over de heropening zullen we via verschillende media, waaronder deze website, bekend maken.

Het Kabinet heeft in verschillende tranches €300 miljoen beschikbaar gesteld voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet deze Corona-OverbruggingsLening (COL).

De aanvraagportal sloot op 1 oktober. Op 27 oktober maakte het kabinet bekend diverse steunmaatregelen waaronder de COL te zullen verlengen. Bij het
sluiten van de oorspronkelijke termijn is nog ongeveer € 35 miljoen onbenut en is besloten de COL te verlengen om zo liquiditeit voor start- en scale-ups en
non-bancaire financiers beschikbaar te houden. 

Meer informatie over de COL is te vinden op de gezamenlijke website van de ROM's.

Vragen?