Vind een adviseur

50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk, financiering en wat nu actueel is.

22 maart 2021

Jaarverslag Trade and Innovate NL

Vandaag presenteerde Trade and Innovate NL (TINL) namens alle partners het jaarverslag 2020 en het meerjarenplan 2021-2025. TINL kijkt terug op een bijzonder jaar waarin de corona pandemie forse uitdagingen opwierp.
Annette Wijering, Voorzitter TINL: "Ik ben er trots op dat we als krachtig publiek netwerk snel en wendbaar bleken in het bieden van nieuwe ondersteuning voor bedrijven. Deze ondersteuning werd door ondernemers goed gewaardeerd én we zien een toenemend beroep op onze dienstverlening." 

Als partner van Trade and Innovate NL zet LIOF zich in om bedrijven succesvol te laten ondernemen in het buitenland.  Zo werken alle partners nauw samen aan het versterken van het verdienvermogen van Nederland.

Annette Wijering vertelt: "We doen dit door gezamenlijk, op steeds meer landen, activiteiten te organiseren. Samen weten we waar internationaal de kansen liggen. Ook biedt het Trade and Innovate NL netwerk een grondige know-how van thema’s, technologieën en sectoren die in een regio van belang zijn, plus een rijk binnen- en buitenlands netwerk.

Momenteel zien we de urgentie van ons werk flink toenemen. Nederlandse bedrijven hebben door corona en het guurder wordende internationale klimaat, meer moeite met internationaliseren. Doordat wij als netwerk dichtbij de ondernemers staan, zien we dit gebeuren en kunnen we ze een optimale dienstverlening bieden.

Ondersteunen van de internationalisering van het Nederlandse MKB is naar onze mening noodzakelijk om het MKB innovatiever en concurrerender te maken. Bedrijven die groeien en productief zijn, kenmerken zich immers doordat ze snel internationaal actief worden én stevig investeren in R&D. We maken ons zorgen dat het belang van internationalisering voor het vernieuwend MKB momenteel onvoldoende herkend wordt. Andere landen in Europa investeren inmiddels al wel in export recovery programma’s. Hier ontstaat een risico van achterop raken ten opzichte van concurrenten.

Trade and Innovate NL vindt het belangrijk om bedrijven in de regio’s goed te kennen, individuele dienstverlening te bieden en snel veranderingen in behoeftes op te kunnen merken. In 2020 startten we om die reden, dankzij een amendement van de Tweede Kamer, het Trade Relations programma. In dit programma worden vernieuwende bedrijven in de regio’s door de Trade and Innovate NL partners bezocht en bevraagd naar hun wensen voor optimale dienstverlening vanuit het netwerk. Als netwerk zijn we zo in staat deze bedrijven optimaal te begeleiden op internationale markten.

Om ondernemers te blijven helpen willen wij ons ook de komende jaren inzetten op het versterken van de relaties met Nederlandse bedrijven om zo de Nederlandse exportpositie veilig te stellen en verder te brengen. Een structurele opdracht voor internationalisering voor onze Trade and Innovate NL partners is in dit licht noodzakelijk. Hiervoor vragen we uw steun."

Meer over de plannen voor de komende jaren is te vinden in het TINL meerjarenplan 2021-2025.

Trade and Innovate NL jaarverslag 2020

Vragen?

Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam: