Vind een adviseur

50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk, financiering en wat nu actueel is.

26 februari 2021

AI-hub Brightlands van start in Heerlen

De regio Limburg start de AI-hub Brightlands met de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen als kern. De AI-hub Brightlands verbindt Limburgse bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die werken aan artificial intelligence en data science. Door bestaande samenwerkingsverbanden verder te verstevigen en uit te bouwen wil de AI-hub Brightlands de ontwikkelingen op dit gebied versnellen als antwoord op de maatschappelijke opgaven en bedrijfsvraagstukken in Limburg en daarbuiten.

Astrid Boeijen, CEO van de Brightlands Smart Services Campus en kwartiermaker van de AI-hub Brightlands: “Artificial Intelligence en data science zijn sterk medebepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. We staan pas aan het begin van het optimaal benutten van de meerwaarde voor de sociale en economische opgaven in onze regio en daarbuiten.”
De AI-hub Brightlands gaat één uithangbord en één gezamenlijk aanspreekpunt vormen en is onderdeel van het nationale netwerk van de Nederlandse AI Coalitie. Boeijen: ”De hub bundelt de krachten die we op dit terrein reeds bezitten en is goed voor Limburg, Nederland en de Euregio, omdat het vestigingsklimaat verder verbetert, we talent aantrekken en vasthouden en we samen innovatievraagstukken oppakken. Hierdoor kunnen we ook gerichter aanspraak maken op extra financiering voor onderzoek en ontwikkeling. We denken daarbij aan de ontwikkeling van onder andere specifieke innovatielabs.”

Partners
De AI-hub Brightlands is een initiatief van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, de Universiteit Maastricht, Open Universiteit, Zuyd Hogeschool, VISTA College, de Provincie Limburg, Accenture, APG, de Gemeente Heerlen, Stadsregio Parkstad Limburg, LIOF, LWV, MKB-Limburg, Regitel, de Brightlands Chemelot Campus, de Brightlands Maastricht Health Campus, de Brightlands Campus Greenport Venlo, het Maastricht UMC+, Zuyderland, VDL Nedcar, de Nederlandse Politie en het CBS.

Annette Mosman, voorzitter van de raad van bestuur van APG: “Met deze brede samenwerking tussen publieke en private partijen kunnen we met volle energie door om kunstmatige intelligentie in de praktijk te onderzoeken, te ontwikkelen en de innovaties verder vorm te geven.”

Krachtig ecosysteem
Limburg, met de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen als aanjager en kern, heeft een sterke positie op het gebied van kunstmatige intelligentie, datawetenschap en digitalisering. Op de in 2016 gestarte Brightlands Campus in Heerlen is een ecosysteem actief van 80 bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties die zich inzetten voor het ontwikkelen en toepassen van AI en data science.

Bovendien maakt de campus deel uit van de vier Limburgse Brightlands Campussen. Ook op de Chemelot Campus in Sittard-Geleen (circulariteit), de Health Campus in Maastricht (gezondheid) en de Food Campus in Venlo (voeding) spelen data science en AI een belangrijke rol.
In het omringende ecosysteem bevindt zich eveneens ruime expertise op het gebied van data science en AI, én de ambitie om die verder te ontwikkelen en in te zetten. Dat geldt onder meer voor de industrie, logistiek, het MKB en de ziekenhuizen in de regio. “De AI-hub Brightlands wil dit ecosysteem versterken en uitbouwen. Een groot aantal bedrijven, overheden en instellingen is al aangehaakt bij de AI-hub Brightlands en we verwelkomen graag nieuwe partijen”, zegt Astrid Boeijen.

Digitalisering is een van de vier transities waar LIOF zich op richt en LIOF is dan ook partner van de AI-hub Brightlands.
Samen onderweg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

Lees het hele persbericht

Artificial Intelligence en data science zijn sterk medebepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn

Vragen?

Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam: