Vind een adviseur

50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk, financiering en wat nu actueel is.

2 december 2019

E-certificaten voor grotere efficiëntie van internationale agro-keten

Transparant, efficiënt en papierloos

Het onderzoeksproject "Government Digitization to Enhance Agro-food Chains" is gefinancierd door TKI Dinalog / NWO samen met de Provincie Limburg en start op 1 januari 2020. Dit project beoogt het concurrentievoordeel van de Nederlandse agrarische sector te vergroten door papieren certificaten te digitaliseren en dankzij deze e-certificaten te zorgen voor een grotere efficiëntie van internationale toeleveringsketens. Het project staat onder leiding van Rob Zuidwijk, professor of Global Supply Chains and Ports aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Met logistiek en agrofood als twee belangrijke sectoren voor Limburg, is LIOF een van de partners van dit project. LIOF onderschrijft samen met de Provincie Limburg de potentie voor de agrofood sector om hun logistieke ketens verder te optimaliseren. Dit project draagt bij aan een belangrijke digitaliseringsstap in de wereldwijde handel en in het behoud en versterken van de positie van provincie op agrofood- en logistiek vlak.

Bij een partij versproducten hoort een certificaat, waarop allerlei gegevens staan ingevuld. Deze gegevens hebben betrekking op bijvoorbeeld versheid, herkomst en veiligheid. Met dit “paspoort” reist de partij van controlestation naar controlestation, tot aan de eindbestemming. Papieren certificaten moeten plaats gaan maken voor e-certificaten. Dan kunnen gegevens worden gekoppeld, digitaal klaarstaan als de partij binnenkomt en worden gebruikt om van te leren. Een consortium van Nederlandse stakeholders gaat nu certificaten digitaliseren en een “serious game” ontwikkelen om betrokkenen te enthousiasmeren.

Gedeputeerde Hubert Mackus van de Provincie Limburg is mede-aanjager van het thema Verslogistiek bij Greenports Nederland: “Het is logisch dat we juist hier beginnen, op de logistieke as Rotterdam-Venlo-Europees achterland. Daar waar agro en logistiek hand in hand gaan.”

Papieren certificaten vormen een zwakke schakel in internationale supply chains. Ze leiden immers tot inefficiënties en handelsbelemmeringen vanwege langere doorlooptijden, verminderde voorspelbaarheid, onbetrouwbare activiteiten en extra administratieve lasten. Deze effecten zijn vooral negatief voor bederfelijke waren. E-certificaten vereenvoudigen en versnellen processen gerelateerd aan certificering en verplichte documentatie, en maken zo een betere coördinatie van wereldwijde supply chains mogelijk. 

E-certificering stelt ook MKB's in staat te profiteren van de voordelen, waardoor de concurrentiepositie van de Nederlandse economie wordt versterkt. Efficiëntie van de logistiek en het vermijden van voedselverspilling verhoogt de duurzaamheid en draagt bij aan CO2-reductie. Het onderzoeksproject is transdisciplinair van aard doordat kennis van agro-logistiek en supply chain management wordt geïntegreerd met juridische en douane aspecten in het fytosanitaire en veterinaire domein. 

Han van Hagen van Numidia BV: “Het project is opgezet om de papierstroom verbonden aan de export van Agro-producten te veranderen in een elektronische stroom. Het past perfect in ons streven om zo transparant, efficiënt en papierloos mogelijk te werken.”

Het project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit overheidsinstanties Nederlandse Douane en Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), naast industriepartners Total Produce BV, Wiskerke Onions BV, Eosta BV, Hoogwegt International BV, Jonker en Schut BV en Numidia BV. Kennispartners zijn Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek, ondersteund door SmartPort, Topsector Logistiek, LIOF, GroentenFruit Huis, Erasmus UPT BV en TripleOre BV. 

Logo_Limburg_kleur_voor_Office.JPG.jpg
GEDAC project.jpg

Vragen?

Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam: