Vind een adviseur

50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk, financiering en wat nu actueel is.

19 december 2019

Crossroads Limburg en LIOF maken zich samen sterk voor Noord-Limburg

Crossroads Limburg en LIOF gaan een partnership aan om krachten te bundelen. Gericht op het leveren van een belangrijke bijdrage aan innovatie, de economische vitaliteit en werkgelegenheid in de regio Noord-Limburg. Het partnership bouwt voort op en geeft structuur aan reeds bestaande incidentele samenwerking.

Krachtige regio

Noord-Limburg is dé logistieke hotspot van Europa en huisvest een enorme diversiteit aan maakindustrie en dienstverlenende bedrijven. Daarnaast speelt de regio een bepalende rol in het grootste aaneengesloten tuinbouwgebied van Europa met de Brightlands Campus Greenport Venlo als stimulator. 

Verbinding versterkt

Ondernemers, onderwijs en overheid worden geconfronteerd met een wereld die snel verandert, die vraagt om technologische en sociale innovatie en om verregaande vormen van samenwerking. 
De samenwerking tussen Crossroads Limburg en LIOF heeft dan ook als doel om deze regio, met specifieke aandacht voor de sectoren Logistiek, Maakindustrie en Agrofood, te versterken door verbindingen te leggen binnen en tussen de sectoren. Thema’s zoals innovatie en circulariteit spelen hierbij een belangrijke rol. Hiervoor wordt samenwerking opgezocht rondom het initiëren en versneld laten groeien van ondernemersinitiatieven, gezamenlijke events en de gezamenlijke positionering van de regio.

Voorzitter van Crossroads Limburg, Stephan Satijn, kijkt met vertrouwen vooruit door deze samenwerking: ‘Door samen op te trekken, kunnen we nog meer kansen optimaal benutten en samenwerking realiseren tussen de sectoren. Met als uiteindelijke resultaat samen zorgen voor een sterke, innovatieve regio’. 
 

Tys van Elk (LIOF) en Stephan Satijn (Gemeente Venlo namens Crossroads Limburg) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst
Tys van Elk (LIOF) en Stephan Satijn (Gemeente Venlo namens Crossroads Limburg) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst

Meer weten?

Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam: