In drie stappen
het juiste contact


60 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

31 mei 2023

Op weg naar een impact gedreven economie

Vandaag presenteerde LIOF de resultaten over 2022. Het positieve effect van de inspanningen rondom de kerntaken innoveren, investeren en internationaliseren op de transities wordt groter en concreter. LIOF is samen met ondernemend Limburg op weg naar een impact gedreven economie. Een belangrijke en noodzakelijke beweging die eerder in 2021 werd ingezet om oplossingen te bieden voor de grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan. Maar we zijn er nog zeker niet.

Resultaten 2022.PNG

De resultaten zijn positief maar het tempo moet omhoog
Ondanks de positieve resultaten is de noodzaak om versneld aan de slag te gaan met de transities groot. Want de maatschappelijke uitdagingen zijn verre van opgelost. De crisis met de grootste lange termijn gevolgen – de klimaatcrisis – dwingt ons om vaart te maken naar een circulaire economie en duurzame energiebronnen. Maar ook de schaarste aan grondstoffen en de stikstofcrisis vereisen oplossingen. LIOF zet alle middelen in om ondernemers te helpen bij hun innovaties. Het programma LimburgToekomstbestendig en in 2022 gelanceerde Limburg Startup Capital Fund spelen hierin een belangrijke rol. Maar we moeten versnellen en meer ondernemers mee krijgen om écht impact te kunnen maken.

In gesprek over een toekomstbestendige economie
Tys van Elk, directeur LIOF: “In 2022 zijn we aan de slag gegaan met het in beeld brengen van de financiële, economische en maatschappelijke waarde per casus. Einde 2022 zijn alle nieuwe investeringen en uitbreidingen beoordeeld op impact. We willen met de ondernemers gerichter het gesprek aangaan en bepalen welke bijdrage zij met hun bedrijf kunnen leveren aan een toekomstbestendige economie. Dit alles om samen meer beweging in gang te zetten.”  

Greenholds is zo’n bedrijf dat werkt aan een toekomstbestendige economie. Greenholds is bedenker en ontwikkelaar van duurzame klimgrepen. Jaarlijks worden er 40 miljoen klimgrepen gemaakt van kunststof uit olie en chemicaliën. Niet geschikt om te recyclen en dus bijzonder milieuonvriendelijk. LIOF was vanaf de start betrokken en bood advies en financiering voor het technisch haalbaarheids- en marktonderzoek. Voor de productie van de groene klimgrepen investeerde LIOF in Greenholds met het Limburg Startup Capital Fund. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan SDG 12 circulaire economie.

Impact kerntaken Innoveren & Internationaliseren
Maar liefst 223 van de 228 gerealiseerde projecten en cases (98%) hebben een directe impact op een van de SDG’s. De meeste impact werd behaald op SDG 7 milieu door duurzame energie. Een voorbeeld hiervan is Centurion Battery, de enige producent van loodzuurbatterijen in de Benelux. Zij vinden het belangrijk om een duurzame levensloop van de accu’s te garanderen. Maar ook de productie van de batterijen moet zo duurzaam mogelijk zijn. Daar schakelde Centurion LIOF bij in. Zij kregen voor dit project steun van LIOF met een InnovatieProject vanuit LimburgToekomstbestendig. 
Een van de projecten zonder directe impact op de SDG’s is de Einstein Telescope. Dit is een innovatieproject dat niet specifiek gericht is op de vier transities maar op de ontwikkeling van sleuteltechnologieën. Dit project raakt daarmee SDG 8 (groei en werkgelegenheid).

Impact kerntaak Investeren
In 2022 zijn in totaal 28 investeringen verstrekt die allemaal toe te bedelen zijn aan een van de SDG’s. De meeste financieringen kwamen ten goede aan SDG 3 gezondheid. Van de 28 financieringen werden er 11 verstrekt vanuit het LIOF Participatiefonds en zes uit het Limburg Startup Capital Fund. Daarnaast zijn er 11 uitbreidingen op bestaande investeringen gedaan. Een voorbeeld van een nieuwe investering is die in i-Med Technology. i-Med Technology heeft een op het hoofd te dragen digitale microscoop met haarscherpe 3D beeldkwaliteit, zoomfunctie en een krachtige LED lamp ontwikkeld. Met deze digitale loep kunnen chirurgen en tandartsen nog nauwkeuriger hun werk doen. Dit verkleint het risico op fouten en complicaties. Bovendien worden operaties daardoor korter van duur. LIOF investeerde in deze startup via het LIOF Participatiefonds.

Doorkijk naar 2023
Een doorkijk naar 2023 is niet eenvoudig. De geopolitieke situatie, de stikstofperikelen, de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt; de onzekerheden zijn talrijk. Als LIOF houden we onverkort vast aan werken aan de transities energie, gezondheid, circulariteit en digitalisering. Omdat we erin geloven en omdat de bedrijven in Limburg daar het meest bij gebaat zijn. Zo kunnen een duurzame en leefbare toekomst borgen voor de huidige en volgende generaties.

Ga naar het jaarverslag 2022

Meer weten?

Hortense Janssen
Contactgegevens opslaan (vcard)
Bel me terug
Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam:


LIOF nieuws

Altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, trends en events die interessant zijn voor ondernemend Limburg?