In drie stappen
het juiste contact


70 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

23 oktober 2023

Eerste openstelling R&D-regeling Einstein Telescope voor hightech bedrijven

Op maandag 23 oktober om 09.00 uur gaat de eerste oproep (call) open van de R&D-regeling technologiedomeinen Einstein Telescope voor hightech bedrijven. Het betreft het technologiedomein ‘trillingsvrij koelen’. Bedrijven kunnen bij deze openstelling in aanmerking komen voor een subsidie ter hoogte van maximaal € 2,585 miljoen. 
Doel van de regeling is om innovatie en versnelde ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de Einstein Telescope te stimuleren. En daarmee het toekomstige verdienvermogen van Nederland te versterken. Hiervoor is in totaal € 12,085 miljoen beschikbaar vanuit het Nationaal Groeifonds.

Voor wie is de R&D-regeling?
De regeling staat open voor individuele bedrijven en samenwerkingsverbanden (consortia) rondom vijf technologiedomeinen die relevant zijn voor de Einstein Telescope. Het eerste domein betreft de ontwikkeling van trillingsvrij afkoelen van spiegels tot een temperatuur van 10-20 Kelvin (K). Specifiek wordt er gezocht naar partijen die aanvragen indienen voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en kwalificatie van trillingsvrije koelingseenheden. De aanvragers of consortia kunnen bestaan uit startups en MKB'ers, grote bedrijven en kennisinstellingen. 

Beoordelingscriteria 
De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke begeleidingsgroep. Deze begeleidingsgroep gebruikt bij de beoordeling van de R&D-projecten de volgende criteria: aansluiting bij het technologiedomein, economisch perspectief, kwaliteit van de aanvrager of het consortium en kwaliteit van het projectplan.   

Programmamanager Jorg van der Meij (LIOF): “Een team van business developers staat klaar om vragen van ondernemers en kennisinstellingen te beantwoorden en hen te helpen bij hun aanvraag voor deze openstelling of voor de domeinen die nog volgen. Spelregel hierbij is dat ze actief zijn rondom een van de vijf technologiedomeinen en dat er een goede aansluiting is op de Einstein Telescope en mogelijke andere toepassingen.”

Aanvraagproces en timing
Geïnteresseerde partijen worden opgeroepen om hun interesse kenbaar te maken en een aanvraag in te dienen. Dat kan voor het technologiedomein trillingsvrij koelen tot en met 24 november 2023 23.59 uur. Meer info over de R&D-regeling, het team van business developers en de technologiedomeinen is te vinden op https://einsteintelescopeforbusiness.nl/.

Ga naar de speciale website over dit programma
ET-Pathfinder-PB_R&D-regeling_23-okt-23.jpg

Foto van de ETpathfinder, een proeftuin voor technologie voor zwaartekrachtsgolfdetectoren.


Over de Einstein Telescope 
De ondergrondse Einstein Telescope wordt Europa’s meest geavanceerde observatorium voor zwaartekrachtsgolven. Daarmee kunnen onderzoekers zwarte gaten horen botsen en kennis opdoen over het vroege heelal. De grensregio van Nederland, België en Duitsland is hiervoor een ideale locatie. Dit is vanwege de rust, de stabiele bodem, en het sterke ecosysteem van kennisinstellingen en hightech bedrijven. In 2025 of 2026 wordt bekend waar deze topfaciliteit komt. https://www.einsteintelescope.nl/ 

Einstein Telescope for Business
De R&D-regeling is onderdeel van het Einstein Telescope valorisatieprogramma voor hightech bedrijven. Regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) LIOF voert landelijk de regie, mede namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Nikhef. Met drie servicepunten bij de ROM’s in Brabant (BOM), Zuid-Holland (InnovationQuarter) en Oost-Nederland (Oost NL) wordt landelijk aansluiting gezocht bij hightech ecosystemen rond de technische universiteiten en samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen gebouwd aan consortia.  

Over het Nationaal Groeifonds
Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Het gaat om gerichte investeringen op terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei. Het Nationaal Groeifonds investeert ook in de voorbereiding van een gezamenlijke kandidatuur voor de Einstein Telescope samen met België en Duitsland. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is verantwoordelijk voor het project. Klik hier voor meer info.

Meer weten?

Jorg van der Meij
Contactgegevens opslaan (vcard)
Bel me terug
Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam:


LIOF nieuws

Altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, trends en events die interessant zijn voor ondernemend Limburg?