Vind een adviseur

50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk, financiering en wat nu actueel is.

Innovatieproject LimburgLogistiek

Het innovatieproject is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een innovatief product of innovatieve dienst. Je hebt een idee en zoekt hulp in de uitwerking van je plan of een tegemoetkoming in de projectkosten. LIOF kan dan bijdragen in deze kosten middels een subsidie en  helpen bij de laatste stap van productontwikkeling naar marktintroductie.

Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen

Op deze pagina geven we je informatie over de voorwaarden, het indienen van een aanvraag en het insturen van je declaraties van het innovatieproject.

Subsidie

Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de subsidiabele projectkosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 70.000.

Hoe kun je met jouw bedrijf meedoen?

De randvoorwaarden


In de subsidieregeling voor het innovatieproject LimburgLogistiek lees je alle voorwaarden die we stellen aan deze subsidie. Niet onbelangrijk dus om deze vooraf goed door te lezen. Heb je vragen over de regeling? De contactpersoon onderaan deze pagina helpt je graag.

Je aanvraag wordt beoordeeld op:
•    Onderneming en ondernemerschap
•    Motivatie
•    Beoogd projectresultaat
•    Verwacht effect op uw onderneming.

De beoordeling van het door jou ingediende innovatieproject gebeurt door een onafhankelijke Beoordelingscommissie.

Je kunt het formulier via onderstaande button downloaden. Als je het formulier hebt ingevuld, kun je het mailen naar: limburglogistiek@liof.nl.

Vanwege de uitputting van dit instrument is downloaden nu niet mogelijk!

De beoordeling van de innovatieprojecten wordt door de onderstaande commissieleden uitgevoerd onder persoonlijke titel:

  • Roger Wetzels
  • Marcel Kuijpers
  • Dieter van Gortel
  • Corné Geerts
  • Paul Maas
  • Tom Vranken.

Dit aanvraagformulier herindiening is bedoeld als aanvulling op een eerder afgewezen aanvraag voor een subsidie in het kader van het programma LimburgLogistiek.

Je kunt hiet formulier hier downloaden.

De indiendata voor 2020

Zorg dat je op tijd indient!


Er kunnen geen voorstellen meer worden ingediend!

 

Hoe moet ik declareren?

We helpen je graag hierbij


Aan het einde van het innovatieproject kun je de kosten declareren. 
Om een declaratie in te dienen doorloop je de volgende stappen:

1.    Download het declaratieformulier
2.    Vul het formulier in
3.    Kijk goed welke documenten je moet meesturen met je declaratieformulier
4.    Mail het declaratieformulier naar: limburglogistiek@liof.nl.

Wij controleren of je einddeclaratie correct en compleet is. Als de declaratie correct en compleet is ontvang je hierover bericht en wordt het subsidiebedrag uitgekeerd.
 

Er zijn enkele documenten die je verplicht moet meesturen om aan de voorwaarden te voldoen:

  • Een bevoegdelijk ondertekend betalingsverzoek in de eigen huisstijl van de aanvrager. Het betalingsverzoek vermeldt ten minste het te betalen bedrag exclusief BTW en het IBAN nummer van de aanvrager
  • Het declaratieformulier met de beschrijving van de projectresultaten
  • Een rapport van bevindingen, opgesteld door je accountant, conform het LimburgLogistiek accountantsprotocol.

Hulp nodig?