In drie stappen
het juiste contact


60 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

Ideeënfonds voor MKB'ers

Het Ideeënfonds van het Limburg Business Development Fonds (LBDF) biedt subsidies voor de toetsing van een pril idee op technologische en/of economische haalbaarheid – ‘proof of principle’. Het fonds is nu gesloten voor nieuwe aanvragen maar je kunt wel nog een eindafrekening indienen.

Wil je een eindafrekening indienen? Dat kan via deze pagina. Scroll naar beneden voor meer informatie. 

Hoe werkt de eindafrekening?

Alles eenvoudig online geregeld


 • Lees de handleiding om te zien welke stappen je moet volgen
 • Download het ZIP bestand om alle documenten toe te voegen
 • Dien de eindafrekening in via email of via WeTransfer als de bestanden samen groter dan 10 MB zijn
 • LIOF controleert of jouw eindafrekening compleet is
 • Je ontvangt een digitale ontvangstbevestiging 
 • Wij checken of jouw eindafrekening correct is ingevuld
 • We stellen het subsidiebedrag vast en verrekenen het aan jou uitgekeerde voorschot met de eindafrekening
 • Je ontvangt een digitaal bericht van ons

Vergoeding van de kosten

Wat valt daar precies onder?


Binnen deze subsidieregeling worden uitsluitend de volgende, aantoonbare kosten van het haalbaarheidsonderzoek vergoed:

 • Loon- en arbeidskosten (uurtarief € 60)
 • Materiaalkosten, bijvoorbeeld voor een niet-functioneel prototype
 • Afschrijvingskosten op bedrijfsmiddelen
 • Kosten voor de benutting van apparatuur
 • Kosten voor inzet van derden

Het reglement “Nadere Subsidieregels Proof of Principle Fonds”  (Ideeënfonds) vind je hier

Gedetailleerde informatie

Je krijgt afschrijvingskosten op bedrijfsmiddelen alleen vergoed als ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project en opgevoerd zijn in het goedgekeurde projectplan. Afschrijving vindt plaats op basis van de economische levensduur. Indien het bedrijfsmiddel naast het project ook wordt gebruikt voor andere doeleinden, zal de afschrijving naar rato worden toebedeeld aan het project.

Niet vergoed worden kosten voor:

 • ​​​​Het volgen van een opleiding
 • Het (laten) uitvoeren van fundamenteel onderzoek
 • Certificering
 • Patent aanvragen
 • Het oprichten van privaatrechtelijke rechtspersonen
 • Uitgaven van vóór de indiening van de subsidieaanvraag
 • Leveranties van minimaal 12 maanden geleden (zonder toepassing van interne tarieven)

Hulp nodig?

Nicole Hooijdonk
Contactgegevens opslaan (vcard)
Bel me terug
Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam:


LIOF nieuws

Altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, trends en events die interessant zijn voor ondernemend Limburg?