In drie stappen
het juiste contact


50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

24 juni 2021
Start datum: 6/24/21
Eind datum: 6/24/21

Let's talk about the future of Digital Food Logistics

De foodsector vormt een belangrijke gemeenschappelijke deler binnen de Nederlands-Duitse economische betrekkingen. Digitalisering van de voedingslogistiek speelt daarin een grote rol. De term data-driven logistics geeft uitdrukking aan het belang van "data-driven" besluitvorming, een voorwaarde voor een succesvolle transitie naar een emissievrij en concurrerend logistiek systeem.  Op dit terrein liggen kansen voor verdere Nederlands-Duitse samenwerking en dus ook kansen voor jou als ondernemer. Samen met Oost NL en Netherlands Business Support Office in Frankfurt,  wordt op 24 juni een webinar georganiseerd rondom dit thema.

Er ligt een grote uitdaging om met alle veranderingen binnen de voedingslogistiek om te gaan. Denk hierbij aan de snel veranderende vraag, breder bereik en focus op duurzaamheid maar ook aan toenemende schaarste op bijvoorbeeld personeelsgebied en beperkingen vanuit de infrastructuur. 

Slimmere ketenregie in combinatie met steeds hogere eisen (sneller, duurzamer, met minder middelen) leunt op digitalisering van informatie. Tijdens het webinar gaan we hier uitgebreid op in en laten we experts aan het woord.

Meld je aan en bespreek het belang van de ontwikkelingen in de sector.

Markeer ook alvast 21 september in je agenda. Dan zal het volgende webinar plaatsvinden. Als je suggesties hebt voor onderwerpen voor dit webinar, neem dan gerust contact met ons op.

Aanmelden

Meer weten?

Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam: