Samen op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

Waarom deze missie?

De wereld verandert in hoog tempo. We staan met zijn allen voor grote maatschappelijke opgaven: het tot stand brengen van een samenleving die slimmer, duurzamer en gezonder is. Dit alles in de context van de milieudruk op de aarde, de toenemende schaarste van grondstoffen en de groeiende invloed van technologie. We moeten echt verandering teweegbrengen en we zijn ervan overtuigd dat het Limburgse bedrijfsleven oplossingen kan bieden.

LIOF wil op deze ‘Missie Limburg’ het voortouw nemen. Maar we kunnen het niet alleen: we hebben ondernemers en partners nodig om dit tot stand te brengen. Op deze missie zetten we in op vier transities: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering. Waar sta jij in deze transities? Vertel ons waar je mee bezig bent zodat we met onze kerninstrumenten advies, netwerk en financiering stappen kunnen zetten om maatschappelijke impact en economisch rendement te realiseren. Samen op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

Vier transities zijn de rode draad in onze missie

Hoe kunnen
we dit samen
bereiken?

Limburg biedt uniek ecosysteem

Vanuit de wereldwijde Sustainable Development Goals hebben we vier transities gekozen. Ze zijn relevant voor Limburg en komen voort uit de unieke positie van deze provincie. Zo is Limburg de meest internationale provincie van Nederland; sterk verbonden én verweven met de euregio. Deze verbindingen moeten uitgebreid en geïntensiveerd worden om de kansen maximaal te benutten. Ook de transities houden niet op aan de grens. Daarnaast heeft Limburg een uniek en innovatief ecoysteem dat aansluit op de sterke sectoren zoals agrofood, chemie & materialen en life sciences & health.

Samen met LIOF

We gaan onze kerninstrumenten advies, netwerk en financiering inzetten om te kijken hoe we economisch rendement kunnen combineren met maatschappelijke impact. Rondom iedere transitie hebben we een speciaal team gevormd dat samen met jou aan de slag gaat.

Dus ondernemer,
ga je mee op missie?

We hebben je nodig, en jij ons mogelijk ook!

LIOF_MARTIN SCHREURS_1220.jpg

Transitielead Energie
Martin Schreurs
martin.schreurs@liof.nl
+31 6 11 62 49 97

LIOF_CHARLES MEVIS_3747.jpg

Transitielead Circulariteit
Charles Mevis
charles.mevis@liof.nl
+31 11 36 87 81

LIOF_RENE KESSEN_3256.jpg

Transitielead Gezondheid
René Kessen
rene.kessen@liof.nl
+31 15 01 26 30

LIOF_RUUD NISSEN_3357.jpg

Transitielead Digitalisering 
Ruud Nissen
ruud.nissen@liof.nl
+31 6 55 23 20 45