In drie stappen
het juiste contact


50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

Ideeënfonds voor MKB'ers

Het Ideeënfonds van het Limburg Business Development Fonds (LBDF) biedt subsidies voor de toetsing van een pril idee op technologische en/of economische haalbaarheid – ‘proof of principle’. Het subsidiebedrag is 35% van het totaal aan subsidiabele kosten. Met een minimum subsidiebedrag van € 15.000 en een maximum van € 50.000.

Wanneer financieren we een idee?

Wij verstrekken financiering om de haalbaarheid van een idee te onderzoeken aan ondernemers die voldoen aan de EU-definitie voor MKB-ondernemingen.

Let op: de afgelopen periode hebben we veel innovaties aangewakkerd en ondersteund, ook financieel. Hierdoor is het budget voor deze subsidieregeling uitgeput.  We verwachten je binnenkort te berichten over nieuwe subsidierondes.

Een tweede vereiste is dat jouw onderneming feitelijk gevestigd is in Limburg (fysiek en actief aanwezig), en actief is in een van de Limburgse speerpuntsectoren:

 • Agrofood
 • Logistiek
 • High Tech Systems
 • Chemie & Materialen
 • Financieel administratief cluster
 • Smart services
 • Life Sciences
 • Cross-overs tussen sectoren

Welke bedrijven gingen je voor? Bekijk het portfolio.

Vergoeding van de kosten

Wat valt daar precies onder?


Binnen deze subsidieregeling worden uitsluitend de volgende, aantoonbare kosten van het haalbaarheidsonderzoek vergoed:

 • Loon- en arbeidskosten (uurtarief € 60)
 • Materiaalkosten, bijvoorbeeld voor een niet-functioneel prototype
 • Afschrijvingskosten op bedrijfsmiddelen
 • Kosten voor de benutting van apparatuur
 • Kosten voor inzet van derden

Het reglement “Nadere Subsidieregels Proof of Principle Fonds”  (Ideeënfonds) vind je hier

Gedetailleerde informatie

Je krijgt afschrijvingskosten op bedrijfsmiddelen alleen vergoed als ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project en opgevoerd zijn in het goedgekeurde projectplan. Afschrijving vindt plaats op basis van de economische levensduur. Indien het bedrijfsmiddel naast het project ook wordt gebruikt voor andere doeleinden, zal de afschrijving naar rato worden toebedeeld aan het project.

Niet vergoed worden kosten voor:

 • ​​​​Het volgen van een opleiding
 • Het (laten) uitvoeren van fundamenteel onderzoek
 • Certificering
 • Patent aanvragen
 • Het oprichten van privaatrechtelijke rechtspersonen
 • Uitgaven van vóór de indiening van de subsidieaanvraag
 • Leveranties van minimaal 12 maanden geleden (zonder toepassing van interne tarieven)

Ik wil subsidie aanvragen

Wij helpen je op weg


Momenteel kun je helaas geen subsidieaanvraag voor het Ideeënfonds indienen omdat het budget uitgeput is. Misschien kunnen we je op weg helpen met financiering vanuit een ander fonds? Neem contact op met een LIOF adviseur om de mogelijkheden te bespreken.

 

Neem contact op

Hoe werkt de eindafrekening?

Alles eenvoudig online geregeld


 • Lees de handleiding om te zien welke stappen je moet volgen
 • Download het ZIP bestand om alle documenten toe te voegen
 • Dien de eindafrekening in via email of via WeTransfer als de bestanden samen groter dan 10 MB zijn
 • LIOF controleert of jouw eindafrekening compleet is
 • Je ontvangt een digitale ontvangstbevestiging 
 • Wij checken of jouw eindafrekening correct is ingevuld
 • We stellen het subsidiebedrag vast en verrekenen het aan jou uitgekeerde voorschot met de eindafrekening
 • Je ontvangt een digitaal bericht van ons

Hulp nodig?

Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam: