In drie stappen
het juiste contact


50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk en financiering op weg naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg.

10 juni 2021

Smart oplossing van Heerlense startup Q-Sense verbetert onderwijskwaliteit via MS-Teams

Hoe houd je zicht op de ontwikkeling van je leerlingen? Hoe kun je ze persoonlijk begeleiden en bijsturen? En hoe kun je je vak aantrekkelijker maken? Antwoorden op deze vragen worden beantwoord met behulp van de eerste live learning analytics monitor gemaakt voor scholen die werken met MS-Teams.

De Limburgse startup Q-Sense heeft met partners van de Brightlands Smart Services Campus en in samenspraak met Limburgse onderwijsinstellingen een smart oplossing ontwikkeld. Wetenschappelijk goed onderbouwd en praktisch meteen toepasbaar. Dat zorgt voor een kwaliteitsimpuls voor onderwijs, ondersteunt leraren en leidt tot minder werkdruk.

Talent krijgt meer kans door beter gebruik van ‘smart technologie’
‘We zijn zelf dagelijks betrokken bij onderwijs en we zien de kracht van technologie maar horen ook de zorgen over onderwijskwaliteit’, zegt Paul Vermeulen, zelf onderwijskundige en leider van Q-Sense. ‘COVID is natuurlijk een aanleiding om meer technologie te gebruiken op onderwijs op gang te houden, maar de échte vraag is hoe je die technologie kunt benutten om talenten van leerlingen en docenten goed in beeld te krijgen. Dat lukt met hulp van ‘big data’ en AI. Dat kunnen we samen met onze partners laten zien.’

Verantwoorde toepassing van ‘big data’ en AI bij persoonlijke ontwikeling
De gloednieuwe ‘smart solution’ wordt gelanceerd onder de naam Q-Monitor. Een eenvoudige plug-in bij MS-Teams. De Q-Monitor werkt met onderwijskundige algoritmen waarmee leerprestaties maar ook leergedrag kunnen worden geanalyseerd. De onderliggende methodiek is gebaseerd op internationale onderzoeken, zowel pedagogisch en onderwijskundig als uit de hoek van data science. Die combinatie is belangrijk, immers de mens staat centraal, niet de technologie. Daarom werkt de Q-Monitor niet alleen met computerdata maar ook met data uit eigen beoordeling door leraren en leerlingen. Dat laatste is van belang bij praktijkleren en vormen van samenwerken buiten de computer om. Er is veel aandacht voor databeveiliging en er wordt aangesloten bij de standaarden vanuit het ministerie van OCW.

Vermeulen: ‘dit is een unieke oplossing die houvast geeft bij het begeleiden van leerders maar vervangt natuurlijk niet de eigen waarneming (en mening) van de leerling en de begeleiders. Deze technologie helpt leraren om goed onderbouwde keuzes te maken en leerlingen op tijd en gericht bij te sturen en uit te dagen. Dat was is in praktijk vaak lastig omdat leraren het druk hebben en ze niet altijd over actuele informatie. En dat kan vanaf nu dus ‘smarter’!’

Onderzoek met partners Brightlands
In samenwerking met de partners van de Brightlands Smart Services Campus en dankzij een investering van onder andere LIOF, heeft Q-Sense onderzoek kunnen doen naar de meest effectieve vormen van ondersteuning van leraren met dit type AI-toepassing. En zijn er prototypes ontwikkeld en getest voorafgaand aan de lancering van de Q-Monitor. Het onderzoeksnetwerk wordt de komende tijd versterkt en gaat zich richten op nieuwe vragen, bij voorbeeld ‘hoe ziet een leerlingen/studenten versie van deze monitor eruit?’. Tevens wordt met partners in de Euregio gekeken naar toepassing in andere onderwijssectoren en vormen van ‘levenlang leren’. Deze samenwerking past naadloos binnen de plannen van de Nationale AI Coalitie waarin de Brightlands campus in Heerlen een belangrijke rol speelt.

Ga naar de website van Q-Sense: www.q-monitor.net

Vragen?

LIOF_WILLEM VAN ESCH_3217.jpg
Contactgegevens opslaan (vcard)
Bel me terug
Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam: