Vind een adviseur

50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk, financiering en wat nu actueel is.

23 mei 2019

Meer investeringen en verhoogde slagkracht Limburgse economie

Vandaag presenteerde LIOF samen met de aandeelhouders Provincie Limburg en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het jaarverslag van LIOF over 2018. De operationele resultaten over 2018 zijn zeer aansprekend: het aantal bedrijven dat LIOF met financieringen en met innovatieprojecten ondersteund heeft bij hun groei is nog nooit zo groot geweest. Ook was 2018 een uitmuntend jaar in het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar Limburg. Daarnaast realiseerde LIOF in 2018 een positief financieel resultaat van € 7 miljoen.

Limburg groeit
De economie in Limburg groeit en het toegenomen vertrouwen van de bedrijven resulteert duidelijk in meer plannen voor innovatie en groei. Nog nooit heeft LIOF zoveel bedrijven of projecten hierin ondersteund met financieringen en innovatietrajecten; in totaal meer dan 250. Ook het goede vestigingsklimaat van Limburg heeft een groot aantal buitenlandse bedrijven aangetrokken, maar liefst 14 die in totaal meer dan 550 nieuwe arbeidsplaatsen zullen genereren in de komende jaren.

Meer financieringen voor het MKB
Het investeringsvolume aan goedgekeurde investeringsvoorstellen van het eigen LIOF Participatiefonds en de voor de Provincie Limburg beheerde fondsen Limburg Business Development Fonds en het MKB Leningen Fonds bedroeg in 2018 in totaal ongeveer € 20 miljoen. Deze fondsen verstrekten aan meer dan 60 bedrijven een vorm van financiering. LIOF neemt een rol daar waar marktpartijen dat niet goed kunnen, dit geldt met name voor de risicovollere financieringen, zoals van start-ups. We zijn trots dat het Limburg Business Development Fonds 2018 uitgeroepen is door Golden Egg Check als meest actieve start-up fonds in Nederland.

Limburg innoveert en trekt buitenlandse bedrijven aan
LIOF ondersteunde in 2018 maar liefst 167 MKB-bedrijven bij innovatietrajecten waarbij producten en diensten werden ontwikkeld met een totale projectomvang van ongeveer € 20 miljoen. De nieuwe activiteiten die LIOF heeft ontplooid in de Agrofood sector verklaren deze toename deels. Daarnaast hielp LIOF 16 MKB’ers bij het naar de markt brengen van innovatieve producten en diensten met een totale financiële omvang van bijna € 10 miljoen. 

Het uitstekende economische klimaat in Limburg maakte van 2018 ook een extreem goed jaar voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven. Met ondersteuning van regionale partners hebben veertien buitenlandse ondernemingen zich in Limburg gevestigd of hun bestaande vestigingen uitgebreid. Deze bedrijven plannen investeringen in de komende jaren van meer dan € 230 miljoen, leidend tot ruim 550 extra arbeidsplaatsen.

“Naast het blijven ondersteunen van de Limburgse economie door het creëren van ruimte voor ondernemerschap, kennisontwikkeling en innovatie, staan we voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen”, aldus  gedeputeerde Joost van den Akker  (Economie en Kennisinfrastructuur), die tevreden is over de resultaten. “Voor Limburg zijn de komende jaren digitalisering en internationalisering van belang . De Provincie Limburg en het Ministerie van EZK juichen daarom toe dat LIOF nieuwe taken krijgt om de samenwerking van ons MKB in de Euregio te bevorderen en de exportkracht van het Limburgse bedrijfsleven te versterken.”

Tys van Elk, directeur van LIOF: “2018 stond voor LIOF vooral in het teken van voortbouwen en doorgroeien vanuit de solide basis die LIOF in de laatste jaren heeft gelegd. De Limburgse bedrijven profiteren van de economische groei en LIOF ondersteunt hun groei met advies, netwerk en financiering. LIOF doet dit samen met andere partijen en organisaties in Limburg, Nederland en nu ook de Euregio. Alleen door samen te werken met partners kan LIOF het bedrijfsleven ondersteunen bij het ondernemen, innoveren en nieuwe, internationale, markten ontsluiten”.

Lees hier het Jaarverslag 2018.

Vragen?

Bedankt, wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Naam:
E-mail:
Telefoon:
Bedrijfsnaam: