Vind een adviseur

50 betrokken LIOF’ers helpen jouw bedrijf groeien met advies, een waardevol netwerk, financiering en wat nu actueel is.

26 april 2019

Bredere dienstverlening voor ondernemers in de euregio

Om dat te bewerkstelligen heeft LIOF een euregionaal partnership getekend, een nieuwe stap voor grensoverschrijdend ondernemerschap.

LRM, LIOF en de NRW.BANK hebben vandaag een overeenkomst getekend over het uitbreiden van hun samenwerking inzake grensoverschrijdende activiteiten om zo ondernemingen in de Euregio nog beter te faciliteren en ondersteunen. Deze grensoverschrijdende samenwerking richt zich met name op innovatie en ontwikkeling, promotionele en financiële oplossingen. 

De grensoverschrijdende regio bestaande uit de Belgische provincie Limburg, de Nederlandse provincie Limburg en Noordrijn-Westfalen (NRW) is er een in het hart van Europa met een groot economisch potentieel, dat moet worden benut om steeds concurrerender te blijven en worden in een mondiale economie. Meer dan 60 universiteiten, hogescholen en universiteiten maken het een van de meest innoverende regio's in de EU, die wordt gekenmerkt door een actieve start-up scène evenals dynamische KMO's.

De partners benadrukken de Europese gedachte van de samenwerking en zullen synergie creëren met reeds bestaande en opkomende coöperatieve initiatieven en structuren, bijvoorbeeld INTERREG-programma's, bi- of trinationale overeenkomsten op alle politieke en administratieve niveaus.


Gabriela Pantring (NRW.BANK), Tys van Elk (LIOF) en Tom Vanham (LRM)


Meer specifiek, de drie partners willen hun instrumenten, activiteiten en netwerken voor bedrijven en innoverende ondernemingen in de gehele regio op elkaar afstemmen en uitbreiden. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van gezamenlijke evenementen voor hun netwerken van start-ups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven.

"Met deze partnership is een nieuwe stap gezet in het Euregionale ondernemerschap. Deze stap maakt het uitbreiden van bedrijfsactiviteiten in de nabije grens eenvoudiger en efficiënter. Dat is goed voor de bedrijven, maar ook voor de personele en economische groei van de regio. Door samen te werken, kennis te delen en ook de gezamenlijke aanpak van uitdagingen, zoals het tekort op de arbeidsmarkt, werken we aan een sterkere economische regio, ook voor het MKB, zegt Joost van den Akker, demissionair gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur van de Provincie Limburg.

Tys van Elk, directeur van LIOF: "deze samenwerking is een belangrijke volgende stap in onze ambitie om Limburgse bedrijven te ondersteunen bij hun ontwikkeling en innovatie. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven van deze Euregionale samenwerking zullen profiteren. In de toekomst willen we meer mogelijkheden creëren voor in Limburg gevestigde bedrijven en het beste van de grensoverschrijdende regio samenbrengen met betrekking tot ontwikkeling, kennis en financiële oplossingen. Wij verheugen ons op de intensievere samenwerking met de LRM en NRW.BANK om deze doelen te bereiken".

Terug naar nieuwsoverzicht